Lisbeth Hædersdal

Lisbeth er konsulent i virksomheden "Sprog i Fokus", hvor hun understøtter udviklingen af arbejdet med tosprogede elever i kommuner, på skoler og videregående uddannelsesinstitutioner. Her tilbyder hun blandt andet vejledning/rådgivning og sparring, indenfor lovgivning, implementering og organisering af dansk som andetsprog og sproglig udvikling. Hun arbejder endvidere som sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen i Høje Taastrup, hvor hun arbejder med at implementere de obligatoriske sprogprøver, samt skabe en systematik for arbejdet med dansk som andetsprog og sproglig udvikling.

Kurser

Dansk som andetsprog - Ledelsen

Kursus om dansk som andetsprog for ledelsesteamet. Formålet med dette kursus er at synliggøre ledelsens rolle i forhold til at sikre de tosprogede elevers undervisning i dansk som andetsprog. Hvad er “need to know” i forhold til basis- og supplerende dansk som andetsprog, og hvad er godt at vide når man, som leder, skal understøtte sine medarbejdere med arbejdet indenfor faget. Der gives også forslag til, hvordan I nemt kommer i gang med en sprogstrategi. Læringsmål Synliggøre ledels...

Lisbeth Hædersdal

Dansk som andetsprog - Sprogstøttebehov

Kurset her guider dig til at identificere og afdække de tosprogede elevers sprogstøttebehov. Formålet med kurset er at give dig konkrete værktøjer til at identificere elevernes sprogstøttebehov, og dermed blive bedre til at vurdere og justere de sproglige indsatser du som lærer eller hele teamet igangsætter. Læringsmål Identificering og afdæknning af sprogstøttebehov Vurderingsværktøj til sproglige indsatser STEM

Lisbeth Hædersdal

Dansk som andetsprog - Supplerende

Hvilke elever skal modtage undervisning i dansk som andetsprog supplerende? Få her et indblik i hvordan du kan organisere indsatserne og tilrettelægge disse i praksis. Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med elevens andetsprogstilegnelse, og hvornår er eleven færdig med at modtage dansk som andetsprog supplerende? Det og meget mere får du svar på i dette kursus. Læringsmål Organisere indsatserne Tilrettelæggelse i praksis Hvornår eleven er færdig med at modtage dansk som...

Lisbeth Hædersdal

Dansk som andetsprog - basis

Lisbeth Hædersdal fra “Sprog i Fokus” fortæller om dansk som andetsprog Basis. Formålet med dette kursus er at tydeliggøre, hvornår en tosproget elev har brug for basisundervisning i dansk som andetsprog, og hvornår eleven overgår til dansk som andetsprog supplerende og almen- undervisning. Lisbeth dykker ned i hvilke organiseringsformer der gør sig gældende indenfor området, og kommer med handleanvisende praksiseksempler.   Læringsmål Identificere hvornår en tosproget elev har brug ...

Lisbeth Hædersdal