Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-11

Dansk som andetsprog - Sprogstøttebehov

Varighed 43 minutter

Kurset her guider dig til at identificere og afdække de tosprogede elevers sprogstøttebehov. Formålet med kurset er at give dig konkrete værktøjer til at identificere elevernes sprogstøttebehov, og dermed blive bedre til at vurdere og justere de sproglige indsatser du som lærer eller hele teamet igangsætter.

Læringsmål

  • Identificering og afdæknning af sprogstøttebehov
  • Vurderingsværktøj til sproglige indsatser
  • STEM

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Undgå at de tosprogede elever går under radaren

Vi tager udgangspunkt i en eksemplarisk fiktiv elev gennem kurset og forkalrer hvad der menes med 'tosprogede' elever og introducerer årsagen til kurset.

7 minutter

2.  Afdækning af praksis

Vi gennemgår hvordan I som team kan se på tosprogede elevers dansk kompetencer, ud fra vores case elev. 

8 minutter

3.  Vurdering og udvikling af praksis

Vi taler om trin 2, vurdering af praksis, og de overvejelser I kan gøre jer ud fra den baggrundsviden I har af teori og elev.  

3 minutter

4.  Evidensbaserede metoder i praksis

Vi forklarer om tre evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede elever som I kan bruge i jeres praksis.

10 minutter

5.  Løbende opfølgning og vurdering

Vi kommer ind på redskaber I kan bruge i jeres løbende opfølging af tosprogede elevers fagsproglige progression. 

8 minutter

6.  Hvad har vi lært?

Vi tager en kort opsummering af de pointer der har været gennem kurset. 

2 minutter

7.  FAQ

Vi svarer på et par typiske spørgsmål vedrørende arbejde med afdækning af tosprogede elevers behov for sprogstøtte. 

5 minutter

Lisbeth Hædersdal

Lisbeth Hædersdal

Organisationsudvikler og sproglig vejleder

Lisbeth er konsulent i virksomheden "Sprog i Fokus", hvor hun understøtter udviklingen af arbejdet med tosprogede elever i kommuner, på skoler og videregående uddannelsesinstitutioner. Her tilbyder hun blandt andet vejledning/rådgivning og sparring, indenfor lovgivning, implementering og organisering af dansk som andetsprog og sproglig udvikling. Hun arbejder endvidere som sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen i Høje Taastrup, hvor hun arbejder med at implementere de obligatoriske sprogprøver, samt skabe en systematik for arbejdet med dansk som andetsprog og sproglig udvikling.