Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-10

Dansk som andetsprog - basis

Varighed ca. en time

Lisbeth Hædersdal fra “Sprog i Fokus” fortæller om dansk som andetsprog Basis. Formålet med dette kursus er at tydeliggøre, hvornår en tosproget elev har brug for basisundervisning i dansk som andetsprog, og hvornår eleven overgår til dansk som andetsprog supplerende og almen- undervisning. Lisbeth dykker ned i hvilke organiseringsformer der gør sig gældende indenfor området, og kommer med handleanvisende praksiseksempler.  

Læringsmål

  • Identificere hvornår en tosproget elev har brug for basisundervisning i dansk som andetsprog
  • Identificere hvornår eleven bør overgår til dansk som andetsprog supplerende samt almen-undervisning
  • Planlægning
  • Pædagogik

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

Vi introducerer underviser og kurset

et minut

2.  Hvem skal modtage basisundervisning, og hvorfor

Vi introducerer nogle eksemplariske fiktive to-sprogede elever som vi vil tale ud fra igennem kurset. Vi gennemgår også hvad det vil sige at være en to-sproget elev. 

8 minutter

3.  Fem faser for andetsprogstilegnelse

Vi gennemgår en model med fem faser man kan opdele andetsprogstilegnelses process i. 

8 minutter

4.  Tilrettelæggelse af basisundervisningen

Vi ser på de overvejelser man skal gøre sig i undervisningsmateriale til modtagelsesklasser. 

14 minutter

5.  Vurdering af elevens sproglige udvikling

Vi ser på de måder hvordpå man som lærer kan vurdere hvornår en elev er færdig med basisundervisning, ud fra krav fra fællesmål for basisundervisning. 

7 minutter

6.  Hvad har vi lært?

Vi tager en kort opsummering af kurset

2 minutter

7.  FAQ

Vi gennemgår nogle ofte stillede spørgsmål i forbindelse med arbejde med tosprogede elever.

10 minutter

Lisbeth Hædersdal

Lisbeth Hædersdal

Organisationsudvikler og sproglig vejleder

Lisbeth er konsulent i virksomheden "Sprog i Fokus", hvor hun understøtter udviklingen af arbejdet med tosprogede elever i kommuner, på skoler og videregående uddannelsesinstitutioner. Her tilbyder hun blandt andet vejledning/rådgivning og sparring, indenfor lovgivning, implementering og organisering af dansk som andetsprog og sproglig udvikling. Hun arbejder endvidere som sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen i Høje Taastrup, hvor hun arbejder med at implementere de obligatoriske sprogprøver, samt skabe en systematik for arbejdet med dansk som andetsprog og sproglig udvikling.