Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-10

Dansk som andetsprog - Supplerende

Varighed ca. en time

Hvilke elever skal modtage undervisning i dansk som andetsprog supplerende? Få her et indblik i hvordan du kan organisere indsatserne og tilrettelægge disse i praksis. Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med elevens andetsprogstilegnelse, og hvornår er eleven færdig med at modtage dansk som andetsprog supplerende? Det og meget mere får du svar på i dette kursus.

Læringsmål

  • Organisere indsatserne
  • Tilrettelæggelse i praksis
  • Hvornår eleven er færdig med at modtage dansk som andetsprog
  • Særlige behov

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Organisering af faget

Vi tager udgangspunkt i kurset gennem en eksemplarisk fiktiv elev, og hvad det vil sige at være en tosproget elev. 

7 minutter

2.  Andetsprogstilegnelsens fem faser

Vi gennemgår modellen over de faser af tilegnelse af et nyt sprog i forhold til tosprogede elever. 

4 minutter

3.  Hvordan i praksis

Vi kommer ind på de tre parametre der skal til for at en elev kan fuldt indsluses i den almene undervisning.  

19 minutter

4.  Løbende vurdering og opfølgning

Vi taler om fordelene ved løbende vurdering af tosprogede elevers sprogudvikling - og hvilke krav der stilles for de elever. 

6 minutter

5.  Hvad har vi lært

VI tager en kort opsummering af de pointer vi har haft i kurset. 

3 minutter

6.  FAQ

Vi gennemgår nogle ofte stillede spørgsmål vedrørende arbejdet med tosprogede elever. 

7 minutter

Dansk som andetsprog - Supplerende

Lisbeth Hædersdal

Lisbeth Hædersdal

Organisationsudvikler og sproglig vejleder

Lisbeth er konsulent i virksomheden "Sprog i Fokus", hvor hun understøtter udviklingen af arbejdet med tosprogede elever i kommuner, på skoler og videregående uddannelsesinstitutioner. Her tilbyder hun blandt andet vejledning/rådgivning og sparring, indenfor lovgivning, implementering og organisering af dansk som andetsprog og sproglig udvikling. Hun arbejder endvidere som sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen i Høje Taastrup, hvor hun arbejder med at implementere de obligatoriske sprogprøver, samt skabe en systematik for arbejdet med dansk som andetsprog og sproglig udvikling.