Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-11

Dansk som andetsprog - Ledelsen

Varighed 30 minutter

Kursus om dansk som andetsprog for ledelsesteamet. Formålet med dette kursus er at synliggøre ledelsens rolle i forhold til at sikre de tosprogede elevers undervisning i dansk som andetsprog. Hvad er “need to know” i forhold til basis- og supplerende dansk som andetsprog, og hvad er godt at vide når man, som leder, skal understøtte sine medarbejdere med arbejdet indenfor faget. Der gives også forslag til, hvordan I nemt kommer i gang med en sprogstrategi.

Læringsmål

  • Synliggøre ledelsens rolle
  • “Need to know” i forhold til basis- og supplerende dansk som andetsprog
  • Inspiration til hvordan kan komme i gang med en sprogstrategi.
  • Særlige behov

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Skoleledelse og DSA

På første lektion defineres tosprogede elever, samt hvordan disse møder det danske sprog. Der vil være forskellige behov alt efter baggrund, behov og sprogøre. 

6 minutter

2.  Basis og supplerende

På anden lektion bliver basisundervisningen gennemgået, samt hvad sådanne et undervisningsforløb indeholder. Der fortsættes med hvad man kan supplere eleven med, når de skal integreres i den normale undervisning. 

7 minutter

3.  Forskning og data

Gennem kompetencer i dit lærerteam, skal ledelsesteamet kunne gå i dialog med lærerteamet om hvordan man når sine må med de tosprogede elever. Her skal der selvfølgelig være noget data og noget forskning, så indsatsen skal tilpasses efter det individuelle behov. 

3 minutter

4.  Afdækning, vurdering og udvikling

For at kunne igangsætte en ny proces, skal man afdække hvad man allerede gør, vurdere om det man gør er rigtigt og udvikle på et man gør. 

Materialet brugt i denne lektion: https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/hele-vejen-rundt-om-elevens-sprog-og-ressourcer

6 minutter

5.  Hvad har vi lært

Det opsummeres på denne lektion hvad der har været af redskaber på dette kursus, samt hvordan man håndterer de tosprogede elever.

2 minutter

6.  FAQ

På denne lektion bliver de mest mødte spørgsmål gennemgået, samt hvad Lisbeth har af svar hertil.

6 minutter

Dansk som andetsprog - Ledelsen

Lisbeth Hædersdal

Lisbeth Hædersdal

Organisationsudvikler og sproglig vejleder

Lisbeth er konsulent i virksomheden "Sprog i Fokus", hvor hun understøtter udviklingen af arbejdet med tosprogede elever i kommuner, på skoler og videregående uddannelsesinstitutioner. Her tilbyder hun blandt andet vejledning/rådgivning og sparring, indenfor lovgivning, implementering og organisering af dansk som andetsprog og sproglig udvikling. Hun arbejder endvidere som sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen i Høje Taastrup, hvor hun arbejder med at implementere de obligatoriske sprogprøver, samt skabe en systematik for arbejdet med dansk som andetsprog og sproglig udvikling.