Henrik Møller

Henrik har mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen og mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 18 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Har har afholdt af mere end 2000 kursusdage og arbejdet som vikar inden for specialområdet. Dette giver Henrik et afsæt i et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.

Kurser

Low Arousal i skolen

Low Arousal er en ikke konfronterende, konfliktnedtrappende & tryghedsskabende pædagogisk tilgang. Metoden tager udgangspunkt i neuropædagogikken. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Low Arousal kan som metode ikke stå alene, og derfor inddrager vi også andre vigtige erfaringer for at få Low Arousal til at virke og blive en del af jeres arbejdspladskultur. Ved at sætte fokus på hvordan du og dine kolleger konkret kan arbejde videre med principper...

Henrik Møller

Det gode og sikre arbejdsmiljø

Beskrivelse Det er et fælles ansvar at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel for alle. Kurset er målrettet de medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne, og hvor der i dagligdagen kan opstå situationer af voldelige, truende eller krænkende karakter. Læringsmodulet er med til at understøtte ledelsen og arbejdsmiljøtemaet og give dem en solid grundviden. Men modulet giver også den enkelte medarbejder vigtig viden om hvordan man som en del af en omsorgskultur kan handle...

Henrik Møller

Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i praksis

Vi kommunikerer ikke kun med ord, men også med vores kropssprog og tonefald. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad vi signalerer når vi kommunikerer. På kurset skal vi arbejde med vores kropssprog, og med hvordan vi bruger det til at styrke vores kommunikation. Ofte bygger konflikter på forskellig opfattelse, misforståelser og sprogbrug/kropssprog der leder til en uoverensstemmelse. Mange konflikter kan nedtrappes og måske helt undgås gennem forståelse af vores samtalepartners p...

Henrik Møller

Kommunikation – det konflikt nedtrappende sprog

I løbet af kurset vil du blive præsenteret for konkrete værktøjer til klar kommunikation, som du kan inddrage i dit arbejde med det samme. Du bliver introduceret for relevante eksempler og praktiske øvelser undervejs, så du kan se, hvordan du kan bruge effektiv og klar kommunikation til at undgå misforståelser og forbedre kommunikationen mellem dig, dine kollegaer, forældre, elever m.m. Læringsmål Klar og professionel kommunikation eksternt og internt  Bedre kommunikation og omgang...

Henrik Møller

Etik, omsorg & skånsom magtanvendelse i grundskolen

Dette kursus i omsorg & skånsom magtanvendelse er til dig der arbejder i folke- eller specialskoler. Vi ved at uenigheder, konflikter og magtanvendelser kan være et vilkår. Veluddannede ansatte, der også besidder de nødvendige kompetencer til at forbygge og håndtere alle typer af konflikter, de trives bedre, er mindre syge og fastholdes længere på arbejdspladsen. På dette kursus har vi bla. fokus på lovgivning, nænsom guidning og magtanvendelser. Læringsmål Særlige behov

Henrik Møller

Omsorg & skånsom magtanvendelse inden for børne & unge området

Dette kursus i omsorg & skånsom magtanvendelse er til dig der bla. arbejder på bo- og opholdssteder med børn & unge under 18. år. Vi ved at uenigheder, konflikter og magtanvendelser kan være et vilkår. Veluddannede ansatte, der også besidder de nødvendige kompetencer til at forbygge og håndtere alle typer af konflikter, de trives bedre, er mindre syge og fastholdes længere på arbejdspladsen. På dette kursus har vi bla. fokus på lovgivning, omsorg og udfordringer. Læringsmål S...

Henrik Møller