Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-25

Kommunikation – det konflikt nedtrappende sprog

Varighed 41 minutter

I løbet af kurset vil du blive præsenteret for konkrete værktøjer til klar kommunikation, som du kan inddrage i dit arbejde med det samme. Du bliver introduceret for relevante eksempler og praktiske øvelser undervejs, så du kan se, hvordan du kan bruge effektiv og klar kommunikation til at undgå misforståelser og forbedre kommunikationen mellem dig, dine kollegaer, forældre, elever m.m.

Læringsmål

  • Klar og professionel kommunikation eksternt og internt 
  • Bedre kommunikation og omgangstone 
  • Lær at forebygge, nedtrappe og afvikle konflikter, inden de udvikler sig 
  • Evne til at bevare dialogen i vanskelige situationer

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Arbejdsmiljø og faglige metoder

Første lektion omhandler arbejdsmiljø og faglige udfordringer. Personale og borgere vil have forskellige måder at reagere på, og som personale skal man kunne rumme borgerne men også føle sig sikker og tryg. 

4 minutter

2.  Konfliktforståelse

På lektionen defineres en konflikt samt de konflikttyper der kan mødes i hverdagen. Der vil ligeledes være eksempler på hvordan man håndterer de forskellige konflikter. 

6 minutter

3.  Kommunikative strategier & nedtrappende kommunikation

Kommunikation er komplekst, og på lektionen vil der bleve præsenteret overskudskommunikation og underskudskommunikation. Disse begreber kan fungere som rettesnor for kommunikationen i hverdagen, så man får en rigtig god kommunikation.

4 minutter

4.  Kommunikation og udfordringer

Der opstår ofte en masse udfordringer i kommunikation, og dette kan både være fra en selv eller fra en borger. Her er der tale om både det verbale og det non-verbale sprog, samt hvordan man læser mennesket man kommunikerer med. 

4 minutter

5.  Kropsprog & nonverbal kommunikation

Lektionen har fokus på kropssprog, tonefald og ord, hvor en række undersøgelser bliver præsenteret. 

4 minutter

6.  Den svære samtale - forberedelse & strategier

Man skal selvfølgelig forberede sig på en samtale og finde en god struktur. Nogle vil gerne finde information om borgeren inden man mødes, planlæg samtalen og arbejde på relationen. 

7 minutter

7.  Sprogbrug - bevidste strategier

Det er ikke svært at skabe en konflikt, men som professionelt skal man sprogligt arbejde på at nedtrappe konflikter. Derfor skal man forstå sprogbruget, stille spørgsmål og gøre plads til forskellighed.

4 minutter

8.  Nedtrappende kommunikative strategier - gult & rødt felt

Der vil på denne lektion blive gennemgået hvordan man kan kommunikere med personer i det gule og røde felt, samt konkrete eksempler på hvordna man håndterer disse mennesker.

6 minutter

9.  Opsummering

Sidste lektion er en opsummering af kurset, hvor der kommer nogle gode idéer til at udvike og benytte teorierne i praksis.

et minut

Henrik Møller

Henrik Møller

Stifter & ejer af IFKH - Institut for Konflikthåndtering

Henrik har mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen og mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 18 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Har har afholdt af mere end 2000 kursusdage og arbejdet som vikar inden for specialområdet. Dette giver Henrik et afsæt i et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.