Det gode og sikre arbejdsmiljø
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-30

Det gode og sikre arbejdsmiljø

Varighed ca. en time

Beskrivelse
Det er et fælles ansvar at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel for alle. Kurset er målrettet de medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne, og hvor der i dagligdagen kan opstå situationer af voldelige, truende eller krænkende karakter. Læringsmodulet er med til at understøtte ledelsen og arbejdsmiljøtemaet og give dem en solid grundviden. Men modulet giver også den enkelte medarbejder vigtig viden om hvordan man som en del af en omsorgskultur kan handle og agere efter at en eller flere medarbejdere har været involveret i en konflikt. At vide noget om lovgivning, anmeldelser, reaktioner og opfølgning kan i den grad medvirke til fastholdelse af medarbejderne. Det er vigtigt at forebygge konflikter, men også at komme godt videre når konflikten er sket.


Læringsmål

  • At blive styrket i en praksisnær indsats til bedring af det psykiske arbejdsmiljø
  • At få viden om almindelige reaktioner efter traumastiske oplevelser
  • Hvordan er man den gode kollega, og hvordan kan man bistå den ramte kollega
  • Kendskab til almindelig retsregler herunder straffelovens bestemmelser om nødværge/nødret og anmeldelse
  • Kommunikation
  • Kultur

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Præsentation

et minut

2.  Arbejdsmiljø og faglige metoder

I første lektion, vil Henrik fortælle arbejdsmiljø og faglige udfordringer. Krænkelser, trusler og vold er det vi kan kalde en faglig udfordring. 

4 minutter

3.  Efterværn - reaktioner & handlemuligheder efter konflikter - del 1

I denne lektion skal vi tale om efterværn, og det betyder i den her sammenhæng reaktioner og handlemuligheder.  

7 minutter

4.  Efterværn - reaktioner & handlemuligheder efter konflikter - del 2

I den her lektion vil Henrik snakke om de almindelige reaktioner f.eks. en voldsepisode eller lignende.  

7 minutter

5.  Psykisk førstehjælp

I den her lektion vil Henrik gennemgå, hvad psykisk førstehjælp går ud på. 

9 minutter

6.  Defusing - den korte samtale efter en konflikt

Defusing er den interne samtale umiddelbart efter der har været en episode. 

5 minutter

7.  Straffeloven §13 og §14 - nødværge & nødret

Straffeloven §13 og §14 gælder når du er på arbejde, men den gælder også når du har fri, og derfor er de rigtig gode at have noget viden omkring. 

13 minutter

8.  Straffeloven §119 og §121 - vold og trusler mod offentlige ansatte

Straffeloven §119 og §121 er også kendt som vold mod tjenestemand. 

8 minutter

9.  Anmeldelse til Politiet - gode råd & vejledning

I denne lektion vil Henrik gøre dig klogere på, når der skal ske anmeldelse til Politiet.

6 minutter

10.  Opsummering

2 minutter

Henrik Møller

Henrik Møller

Stifter & ejer af IFKH - Institut for Konflikthåndtering

Henrik har mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen og mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 18 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Har har afholdt af mere end 2000 kursusdage og arbejdet som vikar inden for specialområdet. Dette giver Henrik et afsæt i et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.