Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-28

Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i praksis

Varighed ca. en time

Vi kommunikerer ikke kun med ord, men også med vores kropssprog og tonefald. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad vi signalerer når vi kommunikerer. På kurset skal vi arbejde med vores kropssprog, og med hvordan vi bruger det til at styrke vores kommunikation.

Ofte bygger konflikter på forskellig opfattelse, misforståelser og sprogbrug/kropssprog der leder til en uoverensstemmelse. Mange konflikter kan nedtrappes og måske helt undgås gennem forståelse af vores samtalepartners perspektiv. På kurset vil du få konkrete værktøjer til at forebygge, nedtrappe og afvikle konflikter, inden de udvikler sig.

Læringsmål

  • Evne til at bevare dialogen i vanskelige situationer 
  • Klar kommunikation som fjerner hverdagens små, besværlige misforståelser 
  • Lær at forebygge, nedtrappe og afvikle konflikter, inden de udvikler sig 
  • Ansvar for egen kommunikation 
  • Kommunikation 
  • Relation til elever

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Arbejdsmiljø - faglige udfordringer og faglige metoder

Krænkelser, trusler og vold er det man kan kalde for en faglig udfordring. Vi taler om de to fokusområder der er inde for arbejdet med arbejdmiljøet, borgeren og medarbejderen.

4 minutter

2.  Konfliktforståelse

Kommer ind på definitionen af konflikt og de forskellige konflikttyper man kan møde i dagligdagen på sit arbejde.

6 minutter

3.  Konfliktforebyggelse - fra teori til praksis

Vi kommer ind på Anna Björkdahls model om konfliktniveaer og konflikthåndtering i frobindelse med konfliktforebyggelse.

5 minutter

4.  Konfliktens felt - at være i konflikt

Gennem en graf kommer forklarer vi nærmere om før, under og efter konflikten, og hvordan konflikternes intensitet og varighed afhænger af hvilket arousal personerne er i. 

8 minutter

5.  Grænsesætning

Et vigtigt tema i konflikthåndtering er grænsesætning. Derfor kommer vi ind på hvad grænsesætning er, og hvordan det regulerer og påvirker adfærd.

6 minutter

6.  Trygheds- og risikovurdering - at passe på sig selv og hinanden

Vi kommer ind på de opmærksomhedspunkter man skal have i de situationer og arbejdsområder man støder på i forbindelse med risikovurdering. 

14 minutter

7.  Deeskalering - at skabe ro i en opkørt situation

Vi forklarer om deeskalering, og dets formål som et redskab tilat borgeren genfinder roen og genvinder selvkontrollen.

6 minutter

8.  Samarbejde & rollefordeling - Makkermetoden

Vi kommer ind på at i konfliktsituationer er det godt at have en rollefordeling og det at være aktiv eller parat.   

3 minutter

9.  Opsummering

Vi tager en kort afrunding af kurset.

2 minutter

Henrik Møller

Henrik Møller

Stifter & ejer af IFKH - Institut for Konflikthåndtering

Henrik har mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen og mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 18 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Har har afholdt af mere end 2000 kursusdage og arbejdet som vikar inden for specialområdet. Dette giver Henrik et afsæt i et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.