Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-09

Low Arousal i skolen

Varighed ca. en time

Low Arousal er en ikke konfronterende, konfliktnedtrappende & tryghedsskabende pædagogisk tilgang. Metoden tager udgangspunkt i neuropædagogikken. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Low Arousal kan som metode ikke stå alene, og derfor inddrager vi også andre vigtige erfaringer for at få Low Arousal til at virke og blive en del af jeres arbejdspladskultur.
Ved at sætte fokus på hvordan du og dine kolleger konkret kan arbejde videre med principperne, vil I opleve en tydelig forandring i jeres dagligdag. På kurset arbejder vi med teknikker og strategier, som du kan tage direkte med hjem og bruge i din hverdag efter kurset.

Kurset har fire overordnende formål:

  • Øge din bevidsthed om at minimere konfronterende adfærd.
  • Inddrage principperne og Low Arousal-metoden i din hverdag.
  • At du og dine kolleger deler viden og erfaringer fra før – under – efter konflikten.
  • Hjælpe dig på vej med at få omsat dine hensigter til praksis og vedvarende ændringer af vaner og tankemønstre.


På kurset kommer vi bla. ind på følgende temaer:

  • Baggrund og menneskesyn
  • Mennesker, adfærd og udfordringer
  • De 4 principper i Low Arousal som metode
  • Hvordan kan vi få Low Arousal til at virke

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Baggrund og menneskesyn

Første lektion handler om baggrunden og menneskesynet. Vi kommer bl.a. omkring den danske udgave af Low Arousal, menneskesynet samt selve metoden for Low Aroursal. 

9 minutter

2.  Mennesker, adfærd og udfordringer

Denne lektion indeholder de undersøgelser, der er lavet omkring Low Arousal, samt tilgangen og hvorfor det er godt at arbejde med Low Arousal. Vi kommer desuden omkring nogle af de udfordringer, som nogle mennesker kan have.

6 minutter

3.  De 4 principper

Denne lektion indeholder en kort intro til de 4 principper - ansvarsprincippet, kontrolprincippet, kravstilpasning og affektsmitte. 

7 minutter

4.  Kontrolprincippet

I denne lektion arbejder vi med et af de mest grundlæggende principper - kontrolprincippet. 

7 minutter

5.  Krav og kravtilpasning

I denne lektion ser vi på, hvordan vi kan arbejde med at tilpasse krav. 

5 minutter

6.  Affekter og affektsmitte

I denne lektion ser vi på affektsmitte - hvordan følelser smitter. 

5 minutter

7.  Affektive metoder

I denne lektion får du anvist gode strategier og affektive metoder, som du kan prøve at benytte i din hverdag. 

8 minutter

8.  Hvordan får vi Low Arousal til at virke

Sidste lektion handler om, hvordan vi får Low Arousal til at virke. 

13 minutter

Henrik Møller

Henrik Møller

Stifter & ejer af IFKH - Institut for Konflikthåndtering

Henrik har mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen og mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 18 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Har har afholdt af mere end 2000 kursusdage og arbejdet som vikar inden for specialområdet. Dette giver Henrik et afsæt i et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.