Trine Printz

Trine Printz er audiologopæd med 15 års erfaring med børn med talevanskeligheder. De seneste fem år har hun været klinikleder i Sprogklar ApS’ børnesprogsklinik, hvor hun har forløb med børn med tale- og sprogvanskeligheder, yder sparring til andre logopæder og holder oplæg, kurser og workshops. Sideløbende hermed er hun ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor hun varetager forskellige undervisnings- forsknings- og formidlingsopgaver. Trine har tidligere været ansat syv år i kommunalt regi ved PPR Langeland. Hun har desuden en ph.d. fra Odense Universitetshospital, hvor hun også har været ansat på øre-næse-halsafdelingen til at udrede børn med svære taleforstyrrelser.

Kurser

DLD hos børn med flere sprog

Børn med flere sprog kan også have sproglige vanskeligheder. Dette kursus giver en indføring i den typiske flersprogstilegnelse og i sproglige vanskeligheder hos elever med flere sprog. Du vil få viden om, hvordan du kan skelne mellem, om en elev er i gang med at udvikle sit danske andetsprog, eller om eleven har en sprogforstyrrelse. Kurset sætter ligeledes fokus på indsatser til flersprogede elever med sprogforstyrrelser og klæder dig på til at støtte disse elever i hverdagen. Der gives ti...

Trine Printz

Indsatser til DLD

Elever med sproglig udviklingsforstyrrelse, DLD, kræver en særlig indsats og støtte i hverdagen, da vanskelighederne ikke forsvinder af sig selv. Det kan føles som en udfordring, som kræver ekstra af dig som underviser. Opgaven kræver blandt andet, at du ved, hvordan du kan indrette klasserummet til at støtte disse elever samt hvilken pædagogik, der støtter dem bedst. På kurset får du en indføring i, hvordan du kan tilrette din kommunikation, så du giver elever med sproglige vanskeligheder b...

Trine Printz

Hvad er DLD og opsporing på forskellige alderstrin?

Der sidder i gennemsnit 1-2 børn i alle danske skoleklasser med DLD. For at disse elever kan få en nødvendig og kompetent hjælp, kræver det, at vi får dem identificeret. Her er du som fagperson og underviser vigtig, da eleverne ikke altid selv er klar over, at de har DLD. DLD er en vedvarende tilstand, som kan bedres med rettidig og tidlig indsats. Indsatsen forudsætter, at vi identificerer eleverne, så de kan få den rette hjælp, hvorved de sikres den bedste prognose i forhold til såvel læri...

Trine Printz