Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-01-23

DLD hos børn med flere sprog

Varighed ca. 2 timer

Børn med flere sprog kan også have sproglige vanskeligheder. Dette kursus giver en indføring i den typiske flersprogstilegnelse og i sproglige vanskeligheder hos elever med flere sprog. Du vil få viden om, hvordan du kan skelne mellem, om en elev er i gang med at udvikle sit danske andetsprog, eller om eleven har en sprogforstyrrelse.
Kurset sætter ligeledes fokus på indsatser til flersprogede elever med sprogforstyrrelser og klæder dig på til at støtte disse elever i hverdagen. Der gives tips til den generelle indsats i hverdagen og til forældresamarbejdet med flersprogede familier. Du får desuden konkrete værktøjer til at understøtte sprogudviklingen og arbejde med elevens sproglige potentiale.

Kurset har fem overordnende formål:

  • Give dig en grundlæggende forståelse af flersprogethed, generelle stadier i andetsprogstilegnelsen og hvad der påvirker denne
  • Klæde dig på til at opspore flersprogede elever med DLD i din klasse
  • Hjælpe dig med at skelne mellem andetsprog i udvikling og DLD
  • Give dig pædagogiske redskaber til hvordan du kan støtte sprogudviklingen hos flersprogede elever
  • Give dig konkrete tips til samarbejdet med forældre til flersprogede børn

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  To- og flersprogethed

Denne lektion gennemgår, hvad flersprogethed er og hvilke forskellige typer, der findes. Vi kigger desuden på stadierne i andetsprogstilegnelsen, samt hvilke interne og eksterne faktorer hos barnet, der kan påvirke andetsprogstilegnelsen. 

32 minutter

2.  Opsporing af DLD hos flersprogede elever

I denne lektion ser vi på, hvordan sproglige vanskelighder findes hos børn med flere sprog. Vi kigger på, hvornår DLD kan stilles og hvilke tegn der er på diagnosen, samt vigtige overvejelser specifikt til børn med flere sprog. 

18 minutter

3.  Hvordan skelner vi mellem et andetsprog i udvikling og DLD?

Denne lektion handler om, hvordan vi skelner mellem et andetsprog i udvikling og DLD. Vi kigger på metoder til at vurdere sprogtilegnelsen, og hvordan vi vurderer om der er tale om andetsprog i udvikling eller DLD hos flersprogede børn. Vi kigger desuden på, hvordan DLD kan komme til udtryk hos børn med flere sprog. 

10 minutter

4.  Generelle indsatser

Denne lektion handler om indsatser til børn med DLD og flere sprog. Først og fremmest snakkes der om generelle indsasatser, som kan bruges til børn med både et og flere sprog. Der kigges på det fysiske sprogmiljø, samt hvilke sprogstrategier der kan bruges i den daglige interaktion med børnene. 

18 minutter

5.  Fokuserede indsatser

I denne lektion ser vi på fokuserede indsatser til børn med flere sprog. Vi kigger dels på sprogboostende aktiviteter og dels på boglæsning. 

7 minutter

6.  Særlige indsatser

Denne lektion indeholder en gennemgang af særlige indsatser til de børn, som har DLD, og har brug for noget mere intensivt end de generelle og fokuserede indsatser. Vi ser på den individuelle indsats, på elevens sproglige profil og sidst på forældreinddragelsen. 

16 minutter

7.  Indsatser målrettet flersprogede elever med DLD

I sidste lektion ser vi på de intensive indsatser målrettet flersprogede elever med DLD - herunder udtalevanskelighder, ordforrådsvanskeligheder og grammatiske vanskeligheder. 

16 minutter

Trine Printz

Trine Printz

Ph.d. & Audiologopæd, Sprogklinikken Sprogklar

Trine Printz er audiologopæd med 15 års erfaring med børn med talevanskeligheder. De seneste fem år har hun været klinikleder i Sprogklar ApS’ børnesprogsklinik, hvor hun har forløb med børn med tale- og sprogvanskeligheder, yder sparring til andre logopæder og holder oplæg, kurser og workshops. Sideløbende hermed er hun ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor hun varetager forskellige undervisnings- forsknings- og formidlingsopgaver. Trine har tidligere været ansat syv år i kommunalt regi ved PPR Langeland. Hun har desuden en ph.d. fra Odense Universitetshospital, hvor hun også har været ansat på øre-næse-halsafdelingen til at udrede børn med svære taleforstyrrelser.