Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-01-23

Indsatser til DLD

Varighed ca. en time

Elever med sproglig udviklingsforstyrrelse, DLD, kræver en særlig indsats og støtte i hverdagen, da vanskelighederne ikke forsvinder af sig selv. Det kan føles som en udfordring, som kræver ekstra af dig som underviser. Opgaven kræver blandt andet, at du ved, hvordan du kan indrette klasserummet til at støtte disse elever samt hvilken pædagogik, der støtter dem bedst.
På kurset får du en indføring i, hvordan du kan tilrette din kommunikation, så du giver elever med sproglige vanskeligheder bedre forudsætninger for at indgå i klasserummet. Vi sætter fokus på generelle tiltag, men også på helt konkrete værktøjer til fokuserede og særlige indsatser, hvor den enkelte elev gives mulighed for at udnytte sit fulde sproglige potentiale.

Kurset har tre overordnende formål:

  • Give dig viden om, hvordan du generelt kommunikerer med og støtter elever med DLD i hverdagen
  • Klæde dig på til at give elever med DLD en mulighed for at udnytte og udvide deres sproglige potentialer 
  • Bidrage til, at du kan vejlede dine kolleger i DLD, så eleverne får en helhedsorienteret sprogindsats

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Forebyggelse

Første lektion handler om forebyggelse - herunder hvorvidt vi kan forebygge DLD, og om vi skal eller ikke skal tilbyde en indsats for DLD. 

4 minutter

2.  Generelle indsatser

I denne lektion kigger vi på generelle indsatser til børn med DLD. Vi ser på det fysiske sprogmiljø ift. hvordan man kan indrette sig i klasselokalet for at optimere det sproglige input til børnene. Derudover ser vi på de sproglige strategier, når vi har intereaktioner med børnene, så vi lærer at tale på en måde, som understøtter børnene bedst muligt. 

20 minutter

3.  Fokuserede indsatser

I denne lektion ser vi på de fokuserede indsatser. Herunder ser vi på de sprogboostende aktiviteter samt boglæsning. 

10 minutter

4.  Tilrettelæggelse af særlige indsatser

I denne lektion snakker vi om den individuelle indsats til eleven med DLD og om elevens sproglige profil. 

4 minutter

5.  Tips til hvordan du kan hjælpe elever med DLD i hverdagen

Denne lektion indeholder tips til, hvordan du kan hjælpe elever med DLD i hverdagen. 

17 minutter

6.  Indsatser til udtale

Denne lektion handler om, hvordan du kan understøtte elever med udtalevanskeligheder i din hverdag. 

7 minutter

7.  Indsatser til ordforråd

I denne lektion kigger vi på, hvordan du kan understøtte elever med ordforrådsvanskeligheder i din hverdag - det handler i særdeleshed om at arbejde med kompenserende strategier, og ikke kun at udbygge ordforrådet. 

17 minutter

8.  Indsatser til grammatik

I den sidste lektion gennemgår vi indsatser til børn med grammatiske vanskeligheder enten i form af ordbøjninger eller sætningsopbygning. 

7 minutter

Trine Printz

Trine Printz

Ph.d. & Audiologopæd, Sprogklinikken Sprogklar

Trine Printz er audiologopæd med 15 års erfaring med børn med talevanskeligheder. De seneste fem år har hun været klinikleder i Sprogklar ApS’ børnesprogsklinik, hvor hun har forløb med børn med tale- og sprogvanskeligheder, yder sparring til andre logopæder og holder oplæg, kurser og workshops. Sideløbende hermed er hun ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor hun varetager forskellige undervisnings- forsknings- og formidlingsopgaver. Trine har tidligere været ansat syv år i kommunalt regi ved PPR Langeland. Hun har desuden en ph.d. fra Odense Universitetshospital, hvor hun også har været ansat på øre-næse-halsafdelingen til at udrede børn med svære taleforstyrrelser.