Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-01-23

Hvad er DLD og opsporing på forskellige alderstrin?

Varighed ca. en time

Der sidder i gennemsnit 1-2 børn i alle danske skoleklasser med DLD. For at disse elever kan få en nødvendig og kompetent hjælp, kræver det, at vi får dem identificeret. Her er du som fagperson og underviser vigtig, da eleverne ikke altid selv er klar over, at de har DLD.
DLD er en vedvarende tilstand, som kan bedres med rettidig og tidlig indsats. Indsatsen forudsætter, at vi identificerer eleverne, så de kan få den rette hjælp, hvorved de sikres den bedste prognose i forhold til såvel læring, som socialt liv, fritid og trivsel generelt. 
På kurset gennemgås, hvordan DLD kan se ud, og hvilke tegn og markører, du kan kigge efter hos elever på forskellige alderstrin for at identificere de sproglige vanskeligheder. Vi ser også nærmere på, hvordan nogle elever camouflerer deres vanskeligheder for at passe ind i de sociale og faglige kontekster, de er en del af. 

Kurset har tre overordnende formål:

 • Give dig viden om, hvad sproglig udviklingsforstyrrelse, DLD, er hos børn i alderen 0-16 år
 • Klæde dig på til at identificere elever med DLD i din klasse
 • Bidrage til, at du får øje på elever med sproglige vanskeligheder generelt for at sikre, at eleverne modtager den rette hjælp og dermed have bedre prognose inden for læring, trivsel og sociale liv

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Definition, diagnostik og forekomst

Denne lektion indeholder: 

 • Begrebsafklaring – ICD-11 sygdomsklassifikation
 • Diagnostiske markører
 • Hvordan ser DLD ud?
 • Hvornår kan diagnosen stilles?
 • Forekomst
 • Årsager
29 minutter

2.  Risikofaktorer og prognose

Denne lektion indeholder: 

 • Risikofaktorer for børn med DLD
 • Risikofaktorer på længere sigt
 • Prognose
8 minutter

3.  Opsporing

Denne lektion indeholder:

 • Opsporing i førskolealderen
 • Opsporing i skolealderen
 • Kan vi forebygge, at børn får DLD?
11 minutter

4.  Kamuflering

Denne lektion indeholder:

 • Hvad er kamuflering?
 • Forskellige kamufleringsstrategier
 • Konsekvenser af kamuflage
11 minutter

Hvad er DLD og opsporing på forskellige alderstrin?

Trine Printz

Trine Printz

Ph.d. & Audiologopæd, Sprogklinikken Sprogklar

Trine Printz er audiologopæd med 15 års erfaring med børn med talevanskeligheder. De seneste fem år har hun været klinikleder i Sprogklar ApS’ børnesprogsklinik, hvor hun har forløb med børn med tale- og sprogvanskeligheder, yder sparring til andre logopæder og holder oplæg, kurser og workshops. Sideløbende hermed er hun ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor hun varetager forskellige undervisnings- forsknings- og formidlingsopgaver. Trine har tidligere været ansat syv år i kommunalt regi ved PPR Langeland. Hun har desuden en ph.d. fra Odense Universitetshospital, hvor hun også har været ansat på øre-næse-halsafdelingen til at udrede børn med svære taleforstyrrelser.