Torben Bloksgaard

Torben er uddannet pædagog og master i læreprocesser med speciale i ledelse og organisationspsykologi. Torben har været leder for en specialskole under Ungdomsskolen i Horsens Kommune, hvor han også var koordinator for de specialpædagogiske aktører i kommunen. Torben er særligt optaget af udvikling af kvalitet i mellemformer og specialtilbud og superviserer skoler, specialskoler og opholdssteder i at skabe inkluderende læringsmiljøer. Torben har en bred ledelsesmæssig, teoretisk og praktisk erfaring i hele området.

Kurser

Kursus for nye lærere

Mange nye lærere oplever et praksischok, når de lander i deres første job på skolen. Jobbet adskiller sig en del fra den teori og de korte praktikker, de oplevede på professionshøjskolen. Kurset her har til formål at give dig noget konkret viden og værktøjer, du kan anvende og sætte i gang allerede fra starten af dit nye job. Hensigten er at gøre prakischokket mindre for dig.   Vi kommer omkring emner som forældresamarbejde, differentiering, hvordan du kan få hjælp, hvordan du kan h...

Torben Bloksgaard

Mentalisering i skolen

En stor del af eleverne i skolerne oplever ikke at trives. Der er mange kilder til dette, men en af de store kilder er relationerne, trygheden og det miljø, eleverne er i.  Med dette kursus får du viden og færdigheder, der gør dig i stand til at skabe en tryg ramme for dine elever og ikke mindst fokusere dine relationelle kompetencer mod at skabe optimale muligheder for, at dine eleverne har fokus på læring og nysgerrighed fremfor fokus på usikre og utrygge relationer i klassen.  Kurset...

Torben Bloksgaard

Håndtering af udadreagerende og forstyrrende adfærd i klassen

Forstyrrelse og udfordrende adfærd er noget af det vi ser presser lærerne og pædagogerne mest ude i skolen. På kurset vil du få en indføring i og forståelse af forskellige former for adfærd knyttet til forskellige elever. Herigennem får du en forståelse af noget af den adfærd, der knytter sig til diagnoser. En adfærd vi er nødt til at have forståelse for, fremfor at forsøge at regulere eller gøre til noget forstyrrende. På den måde lærer du at se forskel på forstyrrende adfærd og adfærd, elev...

Torben Bloksgaard