Tid til kursusstart: 10 Annuller

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-21

Håndtering af udadreagerende og forstyrrende adfærd i klassen

Varighed ca. 3 timer

Forstyrrelse og udfordrende adfærd er noget af det vi ser presser lærerne og pædagogerne mest ude i skolen. På kurset vil du få en indføring i og forståelse af forskellige former for adfærd knyttet til forskellige elever. Herigennem får du en forståelse af noget af den adfærd, der knytter sig til diagnoser. En adfærd vi er nødt til at have forståelse for, fremfor at forsøge at regulere eller gøre til noget forstyrrende. På den måde lærer du at se forskel på forstyrrende adfærd og adfærd, eleverne har brug for, for at kunne lykkes i klassen. 

Samtidig ser vi på, hvad der udfordrer dig som professionel og, hvordan du sammen med dine kolleger, kan skabe en tryg ramme omkring klasse, der minimerer at adfærden opstår. 

Desuden får du helt konkrete tips og modeller til at håndtere adfærd i klassen. 

Det er en indføring i et komplekst emne, derfor er kurset ikke fyldestgørende, men vi har plukket nogle af de emner ud, vi ser er temaer, der fylder mest,  når vi er ude at hjælpe klasser med at lykkes endnu bedre.  

Kurset har fire overordnende formål:

  • Øge din forståelse af at noget adfærd er forstyrrende, andet er vigtige strategier for eleverne mestring

  • At I tænker forebyggende og minimerer uheldig adfærd gennem forventninger og tryghed i klassen.

  • At du får indsigt i forskellige typer af adfærd, der knytter sig itl elevgrupper. En indsigt der giver dig og dine kolleger større handlerum og forhåbentlig mestring

  • Konkrete værktøjer til at lykkes endnu bedre med jeres elever.  

God fornøjelse med kurset!

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Grundlæggende forståelse og arbejde med triggere

I den første lektion gennemgår Torben hvordan du kan forstå elevers adfærd, og hvordan du kan arbejde med deres, men også dine triggers i en presset situation. 

39 minutter

2.  Konkret forebyggelse til at minimere adfærden

I denne lektion ser Torben på: 

  • Hvordan vi kan forebygge uheldig adfærd i klassen gennem tryghed.
  • Hvordan du kan arbejde mere forventningsbaseret i din klasseledelse.
29 minutter

3.  ADHD og konkrete tips

I denne lektion laver Torben en kort troduktion til diagnosen og nogle konkrete tips til at hjælpe med at håndtere elever med ADHDs adfærd

29 minutter

4.  Autisme og konkrete tips

I denne lektion giver Torben er kort introduktion til diagnosen 'Autisme' og tre typiske adfærdstyper man bør være opmærksom på og håndteringen af disse. 

32 minutter

5.  Socio-emotionelle udfordringer og konkrete tips

I den sidste lektion kommer Torben ind på:

  • Præmis i arbejdet med netop disse problemstillinger
  • Hvorfor opstår denne adfærd?
  • Håndtering af udadreagerende adfærd
  • Kort afrundning af kurset
36 minutter

Torben Bloksgaard

Torben Bloksgaard

Chefkonsulent, Nordic Learning

Torben er uddannet pædagog og master i læreprocesser med speciale i ledelse og organisationspsykologi. Torben har været leder for en specialskole under Ungdomsskolen i Horsens Kommune, hvor han også var koordinator for de specialpædagogiske aktører i kommunen. Torben er særligt optaget af udvikling af kvalitet i mellemformer og specialtilbud og superviserer skoler, specialskoler og opholdssteder i at skabe inkluderende læringsmiljøer. Torben har en bred ledelsesmæssig, teoretisk og praktisk erfaring i hele området.