Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-12

Kursus for nye lærere

Varighed ca. 3 timer

Mange nye lærere oplever et praksischok, når de lander i deres første job på skolen. Jobbet adskiller sig en del fra den teori og de korte praktikker, de oplevede på professionshøjskolen.

Kurset her har til formål at give dig noget konkret viden og værktøjer, du kan anvende og sætte i gang allerede fra starten af dit nye job. Hensigten er at gøre prakischokket mindre for dig.  

Vi kommer omkring emner som forældresamarbejde, differentiering, hvordan du kan få hjælp, hvordan du kan håndtere og forstå elever med udfordrende adfærd og en hel masse andet relevant stof. 

Kurset har fire overordnende formål:

  • At mindske praksischokket

  • Hjælpe dig til at få en super god start på dit lærerliv og forhåbentlig bidrage til en følelse af mestring i dit arbejde

  • Inspirere dig til, hvordan du bliver mere effektiv uden at ”løbe hurtigere” eller få stress

  • Konkret og relevant viden,  som netop fokuserer på dit første år som lærer. 

God fornøjelse og hjerteligt velkommen til kurset!

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Forældresamarbejdet

I denne første lektion vil Torben tale om forældresamarbejdet. Torben vil give nogle nogle konkrete værktøjer til alle de forskellige disipliner, eller opmærksomhedspunkter man kan tage med sig i arbejdet som lærer. 

41 minutter

2.  Klasseledelse

I denne lektion vil Torben bl.a. komme nærmere ind på, hvad god klasseledelse er, og hvorfor din relation til klassen er det mest centrale der overhovedet er tilstede i klassen.

40 minutter

3.  Differentiering del 1

Lektionen om differentiering er delt op i to lektioner, og i denne vil Torben introducere, hvad differentiering er, hvad skal man tænke når man arbejde med differentiering og derefter zoome ind på de syv didaktiske kategorier. 

43 minutter

4.  Differentiering del 2

I denne lektion vil Torben komme nærmere ind på elevernes forudsætninger, og kigge på de forskellige kognitive niveauer, som bliver delt op i tre niveauer.

20 minutter

5.  Elever med udfordringer

Denne lektion handler om elever med udfordringer. Lektionen vil være relativ kort og præcis, og derfor har Torben heller ikke alt med her. Derfor vil Torben anbefale hans andet kursus her på platformen, som hedder Håndtering af udadreagerende og forstyrrende adfærd i klassen, som er et rigtig godt supplement. 

30 minutter

6.  Bekymrende adfærd - hvor kan du få hjælp?

Sidste lektion af dette kursus, handler om bekymrende adfærd med fokus på, hvor kan du få hjælp henne. Derfor vil Torben komme ind på underretninger og underretningerspligt, anonym rådgivning, PPR og meget mere. 

31 minutter

Torben Bloksgaard

Torben Bloksgaard

Chefkonsulent, Nordic Learning

Torben er uddannet pædagog og master i læreprocesser med speciale i ledelse og organisationspsykologi. Torben har været leder for en specialskole under Ungdomsskolen i Horsens Kommune, hvor han også var koordinator for de specialpædagogiske aktører i kommunen. Torben er særligt optaget af udvikling af kvalitet i mellemformer og specialtilbud og superviserer skoler, specialskoler og opholdssteder i at skabe inkluderende læringsmiljøer. Torben har en bred ledelsesmæssig, teoretisk og praktisk erfaring i hele området.