Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-12

Mentalisering i skolen

Varighed ca. 3 timer

En stor del af eleverne i skolerne oplever ikke at trives. Der er mange kilder til dette, men en af de store kilder er relationerne, trygheden og det miljø, eleverne er i. 

Med dette kursus får du viden og færdigheder, der gør dig i stand til at skabe en tryg ramme for dine elever og ikke mindst fokusere dine relationelle kompetencer mod at skabe optimale muligheder for, at dine eleverne har fokus på læring og nysgerrighed fremfor fokus på usikre og utrygge relationer i klassen. 

Kurset klæder dig på til at forstå og arbejde med udgangspunkt i en mentaliserende tilgang.

Kurset har fire overordnende formål:

  • introducere dig for mentalisering
  • skabe trygge rammer for eleverne
  • lære at være mentaliserende når det er svært og relationen udfordrer
  • hjælpe utrygge og usikre elever endnu bedre i din klasse

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvad er mentalisering?

I den første lektion vil Torben give en ordentlig introduktion til mentalisering. 

ca. en time

2.  Mentaliseringssvigt

I denne lektion vil Torben komme ind på, hvad der sker, når vi ikke er mentaliserende. Vi skal tale om, hvad mentaliseringssvigt er og hvordan vi kan minimere det.

25 minutter

3.  Præmentalisering

I denne lektion vil Torben komme ind på præmentalisering, som er noget af den lidt svære teori inden for mentalisering. Kort forklaret er det nogle systemer, der træder i kraft inden selve mentaliseringen.

24 minutter

4.  Tryghed i klassen

I denne lektion kommer Torben ind på en vigtig del af mentaliseringsteorien og mentaliseringsforståelsen af tryghed.

30 minutter

5.  Modeller til rammer og fokus på enkelte elever

Denne lektion har fokus på forskellige modeller, du kan bruge til at kigge på de rammer, I har omkring klassen, eller hvis I skal arbejde med at forstå den enkelte elevs adfærd, grunde og intention. 

32 minutter

Torben Bloksgaard

Torben Bloksgaard

Chefkonsulent, Nordic Learning

Torben er uddannet pædagog og master i læreprocesser med speciale i ledelse og organisationspsykologi. Torben har været leder for en specialskole under Ungdomsskolen i Horsens Kommune, hvor han også var koordinator for de specialpædagogiske aktører i kommunen. Torben er særligt optaget af udvikling af kvalitet i mellemformer og specialtilbud og superviserer skoler, specialskoler og opholdssteder i at skabe inkluderende læringsmiljøer. Torben har en bred ledelsesmæssig, teoretisk og praktisk erfaring i hele området.