Peter Bilgrav

Peter er uddannet psykolog (cand. pæd. psych.) i 2004, autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening. Han har gennemgået efteruddannelse i kognitiv terapi. Og har siden starten af 2007 været tilknyttet PsykologCentret. Før Peter blev privatpraktiserende psykolog, arbejdede han som psykolog på et PPR-kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor han især arbejdede med psykologiske undersøgelser, konsultativt arbejde, supervision og samtaleforløb. Inden Peter blev psykolog, blev han uddannet lærer i 1994, hvorefter han har undervist børn, unge og voksne. Ud over en omfattende undervisningserfaring har han arbejdet med projektudvikling, erhvervs- og uddannelsesvejledning samt ledelse.

Kurser

Forældresamarbejde

Udover at være en dygtig underviser, der med afsæt i en solid faglighed formidler dit fag, så kræver lærerrollen tillige gode samarbejdsevner. Én af de vigtigste samarbejdsrelationer er forældre og pårørende, og i dette samarbejde er der meget på spil. Mødet mellem skolens sociale og faglige dagsorden og rollen som forældre kan let komme til at slå gnister, og stærke følelser kan komme til at løbe med dagsordenen. Vi sætter fokus på grundlaget for det gode forældresamarbejde, hvor perspektiv...

Peter Bilgrav

KRAP - Motivation

KRAP kursus om de unges manglende motivation og hvad man kan gøre som fagperson. Beskrivelse Uheldig forhold, grundforudsætninger og opvækstvilkår kan føre til at motivationen til at gå i interaktion med omgivelserne udvikles mangelfuld. Man udvikler negative grundtanker. PsykologCentret er med sine 16 år bag sig, et solidt og veletableret privat psykologfællesskab, som tilbyder private, offentlige institutioner og myndigheder samt det private erhvervsliv, psykologfaglige ydelser af hø...

Peter Bilgrav

KRAP - Arbejde med angst

Man kan sige, at man lider af angst, når man fortolker ydre begivenheder eller indre - så som tanker og kropslige fornemmelser - som farligere, end de i virkeligheden er. Beskrivelse:  KRAP - arbejde med angst er kursus der giver grundlæggende viden omkring børn og unge med angst, og hvordan forholder sig til det som fagperson. Kurset kommer med teoretisk viden men også praktisk tilgang. Vi kommer ind på angstens symptomer og behandling af angst.

Peter Bilgrav