Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-19

Forældresamarbejde

Varighed ca. en time

Udover at være en dygtig underviser, der med afsæt i en solid faglighed formidler dit fag, så kræver lærerrollen tillige gode samarbejdsevner. Én af de vigtigste samarbejdsrelationer er forældre og pårørende, og i dette samarbejde er der meget på spil.
Mødet mellem skolens sociale og faglige dagsorden og rollen som forældre kan let komme til at slå gnister, og stærke følelser kan komme til at løbe med dagsordenen. Vi sætter fokus på grundlaget for det gode forældresamarbejde, hvor perspektivtagning, anerkendelse og ressourcefokus er nøgleordene.
Med afsæt i menneskesynet i den pædagogiske tilgang KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis), kigger vi ind i, hvordan din tilgang som professionel kan skabe grundlag for et frugtbart samarbejde, hvor parterne spiller hinanden gode, og vi fokuserer på konkrete redskaber, som du alle kan tage direkte med hjem og bruge i dit daglige arbejde.

Kurset har fire overordnende formål:

  • Øge din bevidsthed om, hvordan din og forældrenes tænkning influerer samarbejdet
  • At sætte fokus på ressourcefokus som en central del af forældresamarbejdet
  • Inspiration til hvordan de ”besværlige” forældre bliver din gode samarbejdspartnere
  • Give dig konkrete redskaber til mødet med forældre og pårørende

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Den kognitive dimension af forældresamarbejdet

Første lektion tager afsæt i det ressourcefokuserede forældresamarbejde, og vi ser bl.a. på, hvorfor det kan være så svært at samarbejde. 

26 minutter

2.  Hvordan mestrer vi det, der er svært?

I anden lektion gennemgår vi mestringsstrategier, og ser desuden nærmere på anerkendelse - herunder anerkendelsens to ben.

12 minutter

3.  Ressourcefokuseret forældresamarbejde

Sidste lektion ser nærmere på det ressourcefokuserede forældresamarbejde. 

18 minutter

Peter Bilgrav

Peter  Bilgrav

Faglig direktør, Aut. psykolog & partner i Psykolog Centret

Peter er uddannet psykolog (cand. pæd. psych.) i 2004, autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening. Han har gennemgået efteruddannelse i kognitiv terapi. Og har siden starten af 2007 været tilknyttet PsykologCentret. Før Peter blev privatpraktiserende psykolog, arbejdede han som psykolog på et PPR-kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor han især arbejdede med psykologiske undersøgelser, konsultativt arbejde, supervision og samtaleforløb. Inden Peter blev psykolog, blev han uddannet lærer i 1994, hvorefter han har undervist børn, unge og voksne. Ud over en omfattende undervisningserfaring har han arbejdet med projektudvikling, erhvervs- og uddannelsesvejledning samt ledelse.