Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen er uddannet diplomlærer og er yderligere fagbogsforfatter, erfaren oplægsholder og udøvende inklusionsvejleder. Hun er tidligere speciallærer og har undervist børn og unge med vanskeligheder i 20 år. Yderligere har hun 20 års erfaring som lærer i almen- og specialklasser. Dertil kommer 8 år som inklusionsvejleder og 10 år som foredragsholder i hele landet, samt et familiært kendskab til alvorlige hørehandicap samt ADHD, Tourette syndrom, OCD, epilepsi og Asperger.

Kurser

Orkestermodellen i spil

Har du tabt overblikket over læring og trivsel i en urolig klasse? Har du elever i en mellemform, eller elever som kræver en helt særlig indsats? Så giver kurset Orkestermodellen i spil rigtig god mening. Kurset er praksisnært og gør deltagerne i stand til at udfylde og analysere Orkestermodellen; en analysemodel der skaber visuelt overblik over læringsfællesskabets trivsel, samt kobler de indsamlede data til relevant, pædagogisk praksis.   Orkestermodellen har fået sin ilddåb i folk...

Helle Overballe Mogensen

Visuelle børnesamtaler

Af forskellige hensyn kan vi ofte ikke kan lade barnet deltage på møder. Helle Overballe Mogensen giver fem pædagogiske redskaber, som gør det muligt at medbringe barnets vigtige stemme. I skoleregi kommer vi desværre ofte til at holde møder uden at have barnets synsvinkel og stemme med. Det kan være alt for overvældende at mødes med mange voksne og høre om egen situation. Læringsmål Pædagogiske redskaber til at indfange barnets stemme: Følelsesskalaer, måltrapper, skemasamtaler, ...

Helle Overballe Mogensen

Skoleparathed

Er barnet klar til skolestart eller bør det skoleudsættes? Tvivlen kan fylde meget. For hvad skal der egentlig til for at være skoleparat og hvilke kompetencer er vigtigst at have som skoleelev? Skolestarten er en spændende tid for forældre og børn. For forældrene kan det det være udfordrende og forbundet med mange overvejelser. Er barnet eksempelvis klar til skolestart eller bør det skoleudsættes? Og vil en skoleudsættelse gøre en forskel? Enighed  er ikke en garanti, men heldigvis tages ...

Helle Overballe Mogensen