Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-01-08

Orkestermodellen i spil

Varighed ca. 2 timer

Har du tabt overblikket over læring og trivsel i en urolig klasse? Har du elever i en mellemform, eller elever som kræver en helt særlig indsats? Så giver kurset Orkestermodellen i spil rigtig god mening.

Kurset er praksisnært og gør deltagerne i stand til at udfylde og analysere Orkestermodellen; en analysemodel der skaber visuelt overblik over læringsfællesskabets trivsel, samt kobler de indsamlede data til relevant, pædagogisk praksis.

 

Orkestermodellen har fået sin ilddåb i folkeskolen, af over 150 tilfredse teams, og er modtaget med stor interesse og særdeles positive tilbagemeldinger. Teams fortæller at den giver dem indsigt i fællesskabets trivsel og er direkte anvendelig i deres hverdagspraksis. Den hjælper med at skabe fokus, optrævle myter og iværksætte konkrete tiltag, med bedst mulige udnyttelse af teamets ressourcer.

 

Rollerne i læringsfællesskaber er dynamiske, situations- og relationsafhængige, og altid del af et komplekst og foranderligt fællesskab. Orkestermodellen sammenligner læringsfællesskaber med et orkester, hvor alle har en rolle, og hvor trivslen bærer præg af, hvordan netop dette orkesters deltagere fungerer indbyrdes. Modellen giver overblik over typiske reaktionsmønstre hos elever i en klasse, og kan vise, hvilke temaer som præger en elevgruppe. Sammenligningen med et orkester skal sikre, at vi til stadighed ser eleverne som del af et fællesskab, men stadig med mulighed for at vurdere individuelle elevbehov.

  • ”Du, får konkrete data, som peger mod inkluderende, pædagogisk praksis”
  • ”Du får indblik i hvordan Orkestermodellen udfyldes og analyseres” 
  • ”Du får et værdifuldt overblik som afsæt til at skabe læringsmiljøer i trivsel.
  • ”Du ser hvordan Orkestermodellen understøtter inklusion, mellemformer” og brug af Co-teaching”

 

Kurset er oplagt som skoleudviklingsforløb og som problemknuser for teams med udfordringer.

 

Kurset er relevant for:

  • Lærere eller pædagoger i grundskolen
  • Koordinatorer, vejledere eller del af et trivselsteam
  • Pædagogiske ledere i grundskolen
  • Konsulenter på grundskoleniveau
  • Ansatte ved PPR

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Orkestermodellen som dataindsamlende redskab

I første lektion ser vi på Orkestermodellen som teamets medspiller, de forskellige Orkesterroller og Orkestermodellens fordele og ulemper.

37 minutter

2.  Orkestermodellens bekymringsniveauer

I denne lektion sætter vi fokus på Orkestermodellens bekymringsniveauer, forsinkelser og særlige behov, og til sidst Orkestermodellen til enkeltelever.

16 minutter

3.  Orkestermodellen udfyldes

I lektionen vil vi først se på, hvordan Orkestermodellen udfyldes. Dernæst, hvordan bekymringsnivauerne tilføjes. Så vil vi kigge på et færdigtudfyldt eksempel, og til sidst uenighed om Orkesterroller.

17 minutter

4.  Analyse af en udfyldt Orkestermodel

I denne lektion ser vi på  en visuel lynanalyse og analysemetoder, og så vil vi se på en række eksempler her til.

19 minutter

5.  Pædagogisk brug af Orkestermodellen

I sidste lektion kigger vi på Orkestermodellen med inklusion, co-teaching og mellemformer.

35 minutter

Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen

Forfatter og foredragsholder

Helle Overballe Mogensen er uddannet diplomlærer og er yderligere fagbogsforfatter, erfaren oplægsholder og udøvende inklusionsvejleder. Hun er tidligere speciallærer og har undervist børn og unge med vanskeligheder i 20 år. Yderligere har hun 20 års erfaring som lærer i almen- og specialklasser. Dertil kommer 8 år som inklusionsvejleder og 10 år som foredragsholder i hele landet, samt et familiært kendskab til alvorlige hørehandicap samt ADHD, Tourette syndrom, OCD, epilepsi og Asperger.