Visuelle børnesamtaler
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-10

Visuelle børnesamtaler

Varighed ca. en time

Af forskellige hensyn kan vi ofte ikke kan lade barnet deltage på møder. Helle Overballe Mogensen giver fem pædagogiske redskaber, som gør det muligt at medbringe barnets vigtige stemme.

I skoleregi kommer vi desværre ofte til at holde møder uden at have barnets synsvinkel og stemme med. Det kan være alt for overvældende at mødes med mange voksne og høre om egen situation.

Læringsmål

  • Pædagogiske redskaber til at indfange barnets stemme: Følelsesskalaer, måltrapper, skemasamtaler, skemaevalueringer og samtaleforløb
  • Forståelse for forholdet imellem samtale og evalueringevalueringer
  • Kendskab til psykoeducation i forbindelse med samtaleforløb
  • Evaluering
  • Pædagogik

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

3 minutter

2.  Barnets stemme som grundlag

I denne lektion forklarer Helle, hvorfor barnets stemmer skal være central i alle former for hensynstagen og pædagogik.

21 minutter

3.  Konkrete metoder

I denne lektion blive du blive klogere på, hvorfor visualisering er et godt pædagogisk redskab. 

41 minutter

4.  Evaluering med basis i visualiseringer

I sidste lektion af dette kursus, vil Helle fortælle, hvordan de tidligere nævnte metoder og redskaber, kan bruges som gode evalueringsværktøjer. 

16 minutter

Visuelle børnesamtaler

Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen

Forfatter og foredragsholder

Helle Overballe Mogensen er uddannet diplomlærer og er yderligere fagbogsforfatter, erfaren oplægsholder og udøvende inklusionsvejleder. Hun er tidligere speciallærer og har undervist børn og unge med vanskeligheder i 20 år. Yderligere har hun 20 års erfaring som lærer i almen- og specialklasser. Dertil kommer 8 år som inklusionsvejleder og 10 år som foredragsholder i hele landet, samt et familiært kendskab til alvorlige hørehandicap samt ADHD, Tourette syndrom, OCD, epilepsi og Asperger.