Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-14

Skoleparathed

Varighed ca. en time

Er barnet klar til skolestart eller bør det skoleudsættes? Tvivlen kan fylde meget. For hvad skal der egentlig til for at være skoleparat og hvilke kompetencer er vigtigst at have som skoleelev?

Skolestarten er en spændende tid for forældre og børn. For forældrene kan det det være udfordrende og forbundet med mange overvejelser. Er barnet eksempelvis klar til skolestart eller bør det skoleudsættes? Og vil en skoleudsættelse gøre en forskel? Enighed  er ikke en garanti, men heldigvis tages der ofte tages der gode beslutninger i samarbejdet mellem børnehaven og forældrene. Kurset omhandler tvivlen, hvad der egentlig skal til for at være skoleparat og hvilke kompetencer som er vigtigst at have som skoleelev?

Helle Overballe Mogensen er specialpædagogisk inklusionsvejleder, rådgiver, foredragsholder, fagbogsforfatter og speciallærer med 25 års erfaring.

Læringsmål

  • Indsigt i skoleudsættelse og påkrævede kompetencer ved skolestart
  • Indsigt i kommunikation med forældre omkring skolestart

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

Vi starter kurset med at fortælle om hvor relevant det er at sørge for at børn er skoleparate når de starter og de konsekvenser det kan have for børnene at starte for tidligt. 

6 minutter

2.  Pyramidens trin

Vi taler om hvad det er som oftes prioriteres hos forældre omkring skoleparathed og kommer med et redskab til at hjælpe forældre og lærere omkring børns skoleparathed. Vi gennemgår de forskellige trin i skoleparathedspyramiden og starter med at tale om de basale behov i pyramiden og forældrenes opgave der stiger som børnene starter i skolen.

ca. en time

3.  Forsinkelser og sårbarhed

Vi taler i denne lektion om den sårbarhed der kan være for et barn at blive erklæret 'ikke skoleparat', og hvordan børn der starter i skole kan være ekstra sårbare og have en udviklingsmæssig regression i de nye rammer. 

11 minutter

4.  Indsatsområder ved skolestart

Vi gennemgår de indsatsområder vi kan arbejde med inden skolestart, og hvordan vi kan skabe rutiner for børnene til at nå de forventninger der er til skoleparathed. 

10 minutter

Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen

Forfatter og foredragsholder

Helle Overballe Mogensen er uddannet diplomlærer og er yderligere fagbogsforfatter, erfaren oplægsholder og udøvende inklusionsvejleder. Hun er tidligere speciallærer og har undervist børn og unge med vanskeligheder i 20 år. Yderligere har hun 20 års erfaring som lærer i almen- og specialklasser. Dertil kommer 8 år som inklusionsvejleder og 10 år som foredragsholder i hele landet, samt et familiært kendskab til alvorlige hørehandicap samt ADHD, Tourette syndrom, OCD, epilepsi og Asperger.