Grethe Lindbjerg Sørensen

Grethe Lindbjerg er tidligere efterskolelærer og uddannelsesvejleder - nu selvstændig teenagecoach og fagbogsforfatter. Hun coacher unge mennesker, hvor hun bl.a. har været ansat på en idrætsefterskole og i Kriminalforsorgen. Hun tilbyder rådgivning om ungdomsproblemer og gode råd til livet i en teenagefamilie, samt familierådgivning.

Kurser

Gode samtaler med unge

Vil du gerne blive (endnu) bedre til at kommunikere med unge? Grethe Lindbjerg Sørensen seneste bog "Gode samtaler med unge" giver en række forskellige måder at gribe samtalen med de unge an på. Boget er omdannet til et online kursus for lærere, pædagoger og voksne generelt der arbejder med unge. Kurset indeholder konkrete eksempler på, hvordan du med varierende samtaletyper kan skabe gode samtaler mellem dig som lærer/forælder og unge mennesker. Kurset henvender sig til lærere, pædagog...

Grethe Lindbjerg Sørensen

Eksamensangst

Vil du lære at håndtere din eksamensangst eller præstationsangst? Har du svært ved at klare dine eksamener eller fremlæggelser på grund af nervøsitet? Bliver du nervøs bare ved tanken om præstationer, eksamener og fremlæggelser? Er du træt af at blive begrænset og hæmmet af din nervøsitet? Her er et online kursus hvor Grethe Lindbjerg hjælper til håndtering af eksamens- og præstationsangst, som er tilrettelagt til unge studerende på gymnasier, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser sa...

Grethe Lindbjerg Sørensen

Gode relationer i klassen

Lærerens forståelse af elevens reaktioner og handlinger er afgørende for den gode kommunikation og det mentale klima i klassen. Kurset omhandler alt det, der ligger før, under og efter selve undervisningen - de gode relationer er selve fundamentet for indlæring. Den gode relation mellem lærer og elev er det fundament, som al god undervisning bygger på. Lærerens forståelse af elevens reaktioner og handlinger er afgørende for den gode kommunikation og det mentale klima i klassen. Selvom mang...

Grethe Lindbjerg Sørensen