Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09

Gode relationer i klassen

Varighed ca. en time

Lærerens forståelse af elevens reaktioner og handlinger er afgørende for den gode kommunikation og det mentale klima i klassen. Kurset omhandler alt det, der ligger før, under og efter selve undervisningen - de gode relationer er selve fundamentet for indlæring.

Den gode relation mellem lærer og elev er det fundament, som al god undervisning bygger på. Lærerens forståelse af elevens reaktioner og handlinger er afgørende for den gode kommunikation og det mentale klima i klassen. Selvom mange lærere er optaget af det faglige, anerkender alle intuitivt hvor vigtigt klimaet, kommunikationen og relationerne i klassen er. Derfor er der god grund til at følge kurset for at få anvisning til hvordan man let kan arbejde videre med relationerne.

Grethe Lindbjerg er tidligere efterskolelærer og uddannelsesvejleder - nu selvstændig teenagecoach og fagbogsforfatter.

Læringsmål

  • Forståelse for den biografiske udvikling hos børn og unge - særlige opmærksomhedspunkter i de forskellige aldersgrupper
  • Indsigt i typisk adfærd, reaktionsmønstre og delpersonligheder hos dine elever
  • Forståelse for kommunikationens betydning for at skabe gode relationer og hvad sker der i hjernen i konfliktsituationer
  • Indsigt i konfliktløsning og handlemuligheder i en konfliktsituationer

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvorfor arbejde med relationer

Vi taler om hvordan der er en sammenhæng mellem lærer-elev relationen og elevernes trivsel og faglige indsats.

6 minutter

2.  Hvad er en god relation

Gennem udsagn fra elever diskuterer vi hvad det vil sige at have en god relation og hvad der ligger under elevernes udsagn.

15 minutter

3.  Hvordan arbejder du med relationerne

Vi kommer med eksempler på hvordan man kan prøve at tilgå eleverne for at arbejde med relationerne til dem.

11 minutter

4.  Fokuspunkter

Vi kommer med mere konkrete ideer til hvordan du kan arbejde med elev relationerne - ideer som understøtter de pointer som er nævnt før.

15 minutter

5.  Afslutning

Vi tager en kort opsummering af det vi har gennemgået i kurset.

2 minutter

6.  FAQ

Vi tager hul på et par af de typiske spørgsmål der kan opstå

3 minutter

Gode relationer i klassen

Grethe Lindbjerg Sørensen

Grethe Lindbjerg Sørensen

Indehaver af Teenagecoach Grethe Lindbjerg

Grethe Lindbjerg er tidligere efterskolelærer og uddannelsesvejleder - nu selvstændig teenagecoach og fagbogsforfatter. Hun coacher unge mennesker, hvor hun bl.a. har været ansat på en idrætsefterskole og i Kriminalforsorgen. Hun tilbyder rådgivning om ungdomsproblemer og gode råd til livet i en teenagefamilie, samt familierådgivning.