Mads Jakobsen

Mads Jakobsen er cand. mag. og tidligere gymnasielærer.

Kurser

Office 365 - Word i klasserummet

Få indsigt i de mest almindelige måder at benytte Word på i en hverdag med undervisning. Det handler om mere end teksten - der skal også være styr på kilder, sproglige værktøjer og skabeloner. Kurset giver indsigt i de mest almindelige funktioner i Word. Der er dog fokus på reference- og kildehåndtering, sproglige læringsværktøjer som ligger udover den almindelige brug af stavekontrollen og brug af Word til specielle tekstformer som mødereferater. Mads Jakobsen er cand. mag. og tidligere g...

Mads Jakobsen

Office 365 - Power Point i klasserummet

Få indsigt i hvordan du kan bruge PowerPoint som præsentations- og undervisningsværktøj. PowerPoint kan MEGET mere end at afspille slides med bulletpoints... Kurset giver en grundig introduktion til PowerPoints anvendelsesmuligheder udover at fremvise tekst. Der kan arbejdes med lyd og video i PowerPoint, animationer kan gøre præsentationer levende. Der kan laves interaktive præsentationer som elever selv kan sidde med. Der kan laves dilemma-spil og PowerPoint kan bruges til skærmoptagelse...

Mads Jakobsen

Office 365 - OneNote i klasserummet

Få indsigt i hvordan du kan bruge OneNote som undervisningsværktøj. Det handler om at gå fra egen notesbog til klassens arbejdsbog... Kurset giver indsigt i hvordan OneNote kan bruges som en samlet arbejdsbog for hele klassen - herunder hvordan OneNote kan bruges til fælles notater, samarbejde om fælles opgaver samt fælles præsentationer. Læringsmål Kendskab til OneNote som kollaborativ notesystem, herunder rettighedsstyring Indsigt i hvordan man navigere og arbejder med OneNote...

Mads Jakobsen

Office 365 - Teams i klasserummet

Kom i gang med Teams som lærer, klasserumsleder og opgavestiller. Kurset giver hjælp og inspiration til både begyndere og øvede. Kurset giver indsigt i hvordan Teams kan bruges som undervisningsplatformen - herunder som arbejdsrum, mødeforum, til dokumentstyring og opgavehåndtering. For begyndere giver kurset en grundig indføring i hvordan man sætter sit klasserum op, deler materiale og får samtalen til at køre. For de mere øvede er der hjælp at hente når det gælder integration af Apps og ...

Mads Jakobsen

Office 365 - Excel i klasserummet

I kurset bliver du guidet igennem hvordan programmet kan gøre din hverdag som underviser lettere. For begyndere er der hjælp til at komme i gang med regnearket, udføre beregninger og opstille tabeller OG inspiration til hvordan dette kan benyttes i både natur- og kulturfag. For de øvede er er der fokus på at analysere større datamængder i en uddannelsesmæssig kontekst. Læringsmål Indsigt i hvordan regnearket kan anvendes til at udføre beregninger, opstille tabeller og lave visualiser...

Mads Jakobsen