Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-03

Office 365 - Excel i klasserummet

Varighed ca. 2 timer

I kurset bliver du guidet igennem hvordan programmet kan gøre din hverdag som underviser lettere. For begyndere er der hjælp til at komme i gang med regnearket, udføre beregninger og opstille tabeller OG inspiration til hvordan dette kan benyttes i både natur- og kulturfag. For de øvede er er der fokus på at analysere større datamængder i en uddannelsesmæssig kontekst.

Læringsmål

  • Indsigt i hvordan regnearket kan anvendes til at udføre beregninger, opstille tabeller og lave visualiseringer 
  • Kendskab til at analysere større datamængder i en uddannelsesmæssig kontekst. 
  • Kendskab til hvordan Excel kan benyttes i både natur-, sprog- og kulturfag.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  At navigere i et Excel-ark

Første lektion omhandler at navigere i et Excel-ark. Selve arket, værdierne og deres referencer præsenteres, hvorefter der laves eksempler herpå. 

8 minutter

2.  At lave simple beregninger og ændre tabellens udseende

Det fortsættes på arket fra lektion 1, hvor der laves nogle beregninger heri. Der vises hvordan man kan sætte kolonner ind, samt hvordan man pænt kan sætte sit ark/beregninger op. 

10 minutter

3.  Almindelige visualiseringer

Lektionen omhandler visualiseringer, som typsik vil være diagrammer og figurer i Excel.

10 minutter

4.  Introduktion til import og eksport af data

Der fortsættes med import og export til og fra Excel. Det er et stort område, da det er mere kompliceret. Dette er derfor en introduktion til at importere data til Excel.

9 minutter

5.  Introduktion til brug i skolefag Kultur og sprogfag

Der kigges i denne lektion på, hvordan man kan benytte Excel i sprog- og naturfagene. Her kan det være diagrammer over observationer eller dataindsamlinger fra undersøgelser. 

8 minutter

6.  Introduktion til brug i skolefag Naturvidenskabelige fag

Denne lektion vil have fokus på brugen af Excel i naturfagene og hvordan man benytter dette i disse fag. Der vil her være en mere naturlig overgang, da disse fag vil være mere bygget på beregninger. 

Der fortsættes efter denne lektion med mere avanceret brug af Excel. 

4 minutter

7.  Intro til Excel for eksperter

Kurset fortsættes nu på et højere plan, for de der allerede ved hvordan man benyttes programmet. Her vil der være forkus på større og mere komplekse datasæt, samt hvordan man håndterer dette smart gennem diagrammer, tabeller, mønstre og statistik. 

et minut

8.  Få hurtigt overblik med Excel-tabeller

Der startes med at skabe overblik over store datamængder, filtrering og sortering.

5 minutter

9.  Fremhæv nøgletal

Der fortsættes med hvordan man fremhæver vitige nøgletal i store datasæt. Her vil betinget formatering være i fokus, men det kan også bruges sammen med Excel-tabeller. 

6 minutter

10.  Led efter mønstre i data

Selvom der også er ledt efter mønstre i de første to lektioner, så vil der på denne lektion blive kigget på nogle redskaber som kan hjælpe med dette. Dette vil bl.a. kunne hjælpe med at lave en case, hvis man gerne vil stille en opgave i Excel.

11 minutter

11.  Vis mønstre frem med diagrammer

Efter at have fundet mønstrene i forrige lektion, fortsættes der på denne lektion med at fremhæve disse mønstre og sætte dem op i diagrammer. 

6 minutter

12.  Opdater dine tal hurtigt

Der fortsættes med hvordan vi kan opdatere vores informationer, som er en fortsættelse fra import og export af data. Her vil der blive gennemgået hvordan man holder sit data opdateret fra kilden, så det altid er det mest opdaterede datasæt man har. 

5 minutter

13.  Introduktion til formidlingsmæssig brug

På denne lektion vil der blive vist, hvordan man kan bruge Excel som præsentationsværktøj. Her vil det være udsnit, diagrammer og tabeller som kan bl.a. vil kunne bruge til en præsentation.

6 minutter

14.  Opsummering

Kurset opsummeres i denne lektion, så der er et overblik over de værktøjer kurset har givet.

3 minutter