Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09

Office 365 - Teams i klasserummet

Varighed ca. 2 timer

Kom i gang med Teams som lærer, klasserumsleder og opgavestiller. Kurset giver hjælp og inspiration til både begyndere og øvede.

Kurset giver indsigt i hvordan Teams kan bruges som undervisningsplatformen - herunder som arbejdsrum, mødeforum, til dokumentstyring og opgavehåndtering. For begyndere giver kurset en grundig indføring i hvordan man sætter sit klasserum op, deler materiale og får samtalen til at køre. For de mere øvede er der hjælp at hente når det gælder integration af Apps og planlægning af mere komplekse arbejdsopgaver og præsentationer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Kom i gang med Teams - og kanaler

I denne lektion ser vi på hvordan man logger ind i Teams og hvordan man bruger og laver arbejdskanaler.

12 minutter

2.  Opgaver i Teams

Vi gennemgår hvordan man som lærer giver opgaver og man som elev kan få overblik over de opgaver man har i Teams.

15 minutter

3.  Samarbejde i Teams

Vi gennemgår kalenderen og hvilke steder man kan finde møder og beskeder. Vi ser desuden på samtaler og gruppe samtaler med mute funktion.

9 minutter

4.  Gruppearbejde og kanaler i Teams

Vi gennemgår hvordan man som lærer kan oprette kanaler og grupper til enkelte grupper og hvordan man kan organisere sin fjernundervisning.

10 minutter

5.  Gode råd til (fjern)undervisning med Teams

Vi arbejder i denne lektion med gode tips til hvordan du arbejder med fjernundervisning i Teams. 

5 minutter

6.  Opsamling på Microsoft Teams for begyndere

Vi tager en opsamling på det vi har gennemgået i begynder-delen af kurset. 

et minut

7.  Introduktion til Microsoft Teams for eksperter

Vi går mere dybdegående ned i Teams og dens opbygning. Medlemsrettigheder og tilladelser og hvordan disse specificeres.

9 minutter

8.  At styre sine Teams

I denne lektion gentager vi hvad vi har gennemgået i lektion 1, og efter 8 minutter bygger vi videre.

15 minutter

9.  Personlige indstillinger

Her gennemgår vi hvordan du indstiller platformen og dens notifikationer så de bedre passer dig. 

9 minutter

10.  Møder og apps

Vi ser på de forskellige apps man kan bruge til Teams, og hvordan man kan invitere personer fra andre institutioner med til møder og samtaler. 

17 minutter

11.  Samarbejde i Teams

Vi ser på hvordan man kontakter hinanden i Teams og hvordan man som lærer kan give notifikationer 'vigtighed' således eleven kan se hvad der evt. er haste-beskeder.

11 minutter

12.  Opgaver i Teams

Vi ser på hvordan man kan give feedback til elevers opgaver gennem Teams.

17 minutter

13.  Opsamling på Microsoft Teams for eksperter

Vi gennemgår hvilke pointer vi har haft i den sidste del af kurset. 

et minut