Lene Metner

Lene er uddannet Psykolog i 2002 og autoriseret af psykolognævnet. Tidligere uddannet ergoterapeut i 1988. Hun har mange års erfaring med pædagogiske institutioner og med ledelse. Har været leder og forstander og adm. Direktør i en lang årrække, og interesserer sig for ledelse og organisationsudvikling. Privatpraktiserende psykolog siden 2004, medlem af Dansk Psykologforening og SAKT (Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi). Har undervist og holdt oplæg på en lang række efteruddannelser, kurser og uddannelsesinstitutioner samt holdt foredrag på nationale og internationale konferencer om KRAP i forskellige kontekster og den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang til udsatte og særligt udfordrede børn og unge og deres forældre, samt mennesker med særlige behov.