Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-24

KRAP - Unge & lavt selvværd

Varighed 27 minutter

Selvværd er en udfordring for rigtig mange børn og unge på skolerne. Det handler om at rigtig mange unge får nogle tanker om sig selv der ikke nødvendigvis er så pæne og positive. Det kan have rigtig store konsekvenser.

Lene Metner fra KRAP (PsykologCenteret) fortæller i en række oplæg omkring KRAPs metoder. Dette kursus handler om unge og lavt selvværd.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Unge og lavt selvværd

I dette kursus vil Lene gøre dig klogere på unge og lavt selvværd, da selvværd er en større udfordring for mange unge i folkeskolen og ved ungdomsuddannelserne. 

27 minutter

KRAP - Unge & lavt selvværd

Lene Metner

Lene  Metner

Adm. direktør, Aut. psykolog og partner

Lene er uddannet Psykolog i 2002 og autoriseret af psykolognævnet. Tidligere uddannet ergoterapeut i 1988. Hun har mange års erfaring med pædagogiske institutioner og med ledelse. Har været leder og forstander og adm. Direktør i en lang årrække, og interesserer sig for ledelse og organisationsudvikling. Privatpraktiserende psykolog siden 2004, medlem af Dansk Psykologforening og SAKT (Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi). Har undervist og holdt oplæg på en lang række efteruddannelser, kurser og uddannelsesinstitutioner samt holdt foredrag på nationale og internationale konferencer om KRAP i forskellige kontekster og den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang til udsatte og særligt udfordrede børn og unge og deres forældre, samt mennesker med særlige behov.