Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-06

Fra skolevægring til udvikling af skolepotentiale

Varighed 39 minutter

Antallet af børn, som har for lavt fremmøde i skolen, og dermed ikke får udnyttet deres skolepotentiale, er stigende. Det er vigtigt at arbejde med disse børn, og det er vigtigt, på hvilken måde vi som fagpersoner går forståelsesmæssigt til opgaven. For at kunne lave den rette intervention, kræver det, at fagpersoner besidder både viden og har redskaber og metoder til at håndtere disse udfordringer.
På dette kursus får du viden om og forståelse for, hvad der kan være på spil, når det bliver for svært for børn at gå i skole. Vi sætter fokus på italesættelsen af det, ligesom du vil få helt konkrete anvisninger på konkrete metoder, som kan tages i anvendelse, når der skal arbejdes med udvikling af børns skolepotentiale.

Kursets overordnende formål:

  • Med afsæt i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) vil dette kursus give begrebsforståelser – skolevægring/skolepotentiale samt sætte fokus på betydningen af ordvalg
  • At give viden om og forståelse for manglende udnyttelse af skolepotentiale og de bagvedliggende årsagsforhold
  • Give forståelse for børns anvendelse af varierende mestringsstrategier når skole bliver for svært
  • At give inspiration til konkrete metoder og redskaber der kan anvendes til arbejdet med børn som har uudnyttet skolepotentiale

Praksisanvendelse: De redskaber og metoder, der tages udgangspunkt i på kurset, er at finde til gratis download på www.KRAP.com 
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Præsentation og begrebsafklaring

Første lektion starter med en kort præsentation af KRAP. Herefter gennemgås begreberne skolepotentiale og skolevægring og hvad de betyder - herunder måden vi taler om begreberne på, og hvilke årsager der ligger bag uudnyttet skolepotentiale. 

10 minutter

2.  Motivation og mestringsstrategier

I denne lektion vil vi se på begrebet motivation, samt hvilke konstruktioner der er bag børns motivation - herunder hvad der sker, hvis vi får tanker om, at børn skal "tage sig sammen". Desuden vil begrebet mestringsstrategier blive gennemgået - herunder hvilke mestringsstrategier børn bruger, hvis skole bliver for svært. 

14 minutter

3.  Menneskesyn og indsatser samt forudsætning herfor

Denne lektion gennemgår menneskesynet i KRAP efterfulgt af forudsætningerne for at udnytte barnets skolepotentiale. Lektionen indeholder desuden eksempler på, hvordan indsatsdelen opbygges, samt hvilke redskaber og metoder, der bruges i indsatsen. 

15 minutter

Lene Metner

Lene  Metner

Adm. direktør, Aut. psykolog og partner

Lene er uddannet Psykolog i 2002 og autoriseret af psykolognævnet. Tidligere uddannet ergoterapeut i 1988. Hun har mange års erfaring med pædagogiske institutioner og med ledelse. Har været leder og forstander og adm. Direktør i en lang årrække, og interesserer sig for ledelse og organisationsudvikling. Privatpraktiserende psykolog siden 2004, medlem af Dansk Psykologforening og SAKT (Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi). Har undervist og holdt oplæg på en lang række efteruddannelser, kurser og uddannelsesinstitutioner samt holdt foredrag på nationale og internationale konferencer om KRAP i forskellige kontekster og den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang til udsatte og særligt udfordrede børn og unge og deres forældre, samt mennesker med særlige behov.