Rune Just

Rune Just er uddannet jurist fra Aarhus Universitet. Rune har siden haft ansættelse i Ankestyrelsen, hvor han beskæftigede sig med det sociale og familieretlige område. De seneste 10 år har Rune arbejdet som jurist i en Børne- og Ungeforvaltning i en større kommune. Her beskæftiger Rune sig med skole- og dagtilbudsområdet, samt navnlig sager om særlig støtte til børn og unge og deres familier efter den sociale lovgivning (barnets lov). Rune fungerer tillige som juridisk sekretær for kommunens børn og ungeudvalg, hvor der behandles sager om f.eks. anbringelse uden samtykke. Rune har derfor et bredt samlet indblik i og forståelse for samspillet mellem kommuners skole, dagtilbud og familieafdelinger.