Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-13

Underretningspligt - med fokus på skolernes underretninger

Varighed ca. en time

En underretning har til formål at give kommunen kendskab til, at et barn eller barnets familie kan have behov for hjælp og støtte, så hjælpen gives i rette tid. 

Kurset handler om, hvornår en skoles bekymring for en elev kan have en sådan tyngde og omfang, at det kalder på en underretning til kommunen – i praksis til Familieafdelingen i kommunen. Kurset giver indsigt i, hvad skolen bør gøre i forbindelse med, at skolen sender underretningen, og hvordan underretningen sendes. 

Kurset kommer også ind på, hvad der sker i kommunen, når kommunen har modtaget en underretning, og samarbejdet mellem skolen og kommunen i forløbet op til og efter underretningen fra skolen er sendt.

Kurset har fire overordnende formål:

  • Du får et øget kendskab til reglerne omkring underretning
  • Du får kendskab til, hvornår en skole bør underrette, og hvordan en underretning udformes
  • Du får indblik i, hvordan kommunen behandler underretningen
  • Du får bedre mulighed for at indgå i samarbejde med forældre og kommunen, når du oplever bekymring for en elevs trivsel

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Formålet med reglerne og lovgrundlaget

De grundlæggende regler bliver gennemgået – hvad vil det sige at have skærpet underretningspligt? Vi kommer også ind på formålet med reglerne, og hvordan reglen om underretningspligt fungerer ved siden af reglen om tavshedspligt.

14 minutter

2.  Hvornår har skolen underretningspligt?

Hvornår indtræder den skærpede underretningspligt – via eksempler? Kan udfordringerne løses i regi af skolen, eller er der brug for en indsats efter den sociale lovgivning. Lektionen handler også om underretningspligt i overgrebssager og i sager om ulovligt skolefravær.

14 minutter

3.  Fremgangsmåden når skolen underretter

Hvad er fremgangsmåden, når skolen vælger at underrette? Hvem sender underretningen, og hvordan udformes underretningen? Hvordan bør skolen inddrage eleven og forældrene i forbindelse med underretningen?

9 minutter

4.  Sagens gang i kommunen, når skolen har underrettet

Hvad sker der, når kommunen har modtaget en underretning? Hvordan foregår et underretningsmøde, og hvem deltager i et underretningsmøde? Hvad sker der i sagen efter underretningsmødet – hvilken støtte kan kommunen sætte i værk? Hvilke muligheder har skolen for at få oplysninger om forløbet i kommunen efter underretningsmødet?

14 minutter

Rune Just

Rune Just

Juridisk konsulent

Rune Just er uddannet jurist fra Aarhus Universitet. Rune har siden haft ansættelse i Ankestyrelsen, hvor han beskæftigede sig med det sociale og familieretlige område. De seneste 10 år har Rune arbejdet som jurist i en Børne- og Ungeforvaltning i en større kommune. Her beskæftiger Rune sig med skole- og dagtilbudsområdet, samt navnlig sager om særlig støtte til børn og unge og deres familier efter den sociale lovgivning (barnets lov). Rune fungerer tillige som juridisk sekretær for kommunens børn og ungeudvalg, hvor der behandles sager om f.eks. anbringelse uden samtykke. Rune har derfor et bredt samlet indblik i og forståelse for samspillet mellem kommuners skole, dagtilbud og familieafdelinger.