Preben Olund Kirkegaard

Preben Olund Kirkegaard er lærer, cand. pæd, og Ph.d. endvidere docent ved UCN tilknyttet forskningsprogrammet 'Professionsudvikling og uddannelsesforskning'. Han er ekspert i udvikling af undervisning og hvordan undervisningen planlægges og udføres, så den giver den størst mulig læring for elever og studerende. I sin forskning arbejder han blandt andet med folkeskolens lærerplaner, folkeskolereformen og hvilken rolle æstetik kan spille i børns dannelse og læring. Han indgår desuden i forskningsprojekter om bevægelse i folkeskolen, dialogisk undervisning og udvikling af undervisningsformer.