Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-09-06

Specialpædagogik i skolen

Varighed ca. en time

Er ”skolen for alle” et politisk ideal snarere end faktisk praksis? Inklusion er vanskeligt og handler om MEGET mere end at forsøge en normalisering af børn, der ikke har den ”gode” skoleadfærd.

Arbejdet med inklusion er vanskeligt. Det er vanskeligt at bryde grundlæggende med et traditionelt individorienteret syn på børns problemer i skolen (og eksisterende særforanstaltninger). De brede definitioner opfatter inklusion som en demokratisk reform af den almene skole og er et grundlæggende opgør med et snævert normalitetsbegreb og en dertil hørende mangeltænkning, der dømmer nogle elevgrupper ude – og andre inde. Inklusion er ikke ensbetydende med assimilering og normalisering af børn, der gebærder sig anderledes end den norm for ”god” skoleadfærd, som præger mange skolers kultur.

Læringsmål

  • Kendskab til inklusion og specialområdets historik 
  • Indsigt i inklusions-didaktik 
  • Indsigt i forskellige typer af inklusion 

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Skole for alle

Vi diskuterer konsekvenserne ved skolen for alle, som et mere politisk ideal end en virkelighed - at det ikke har fungeret ret godt i praksis.

5 minutter

2.  Synet på eleverne

Vi diskuterer hvad det betyder at have et forskeligt syn på barnet - og det at prøve og undgå at have enten et individ orienteret syn eller et kontekst orienteret syn. 

3 minutter

3.  Inklusions didaktik

Vi taler om didaktikkens rolle til at hjælpe med hvad, hvordan og hvorfor i sin undervisning - og hvordan inklusionsdidaktik lige så meget handler om at kan ser på hvorfor noget virker som det gør, og hvordan det virker som det gør. 

5 minutter

4.  Faglig inklusion

Vi taler om faglig inklusion - hvordan det i hvid udstrækning drejer sig om deltagelsesmuligheder og ikke mindst elevernes stillingtagen til hvordan undervisningen er.

6 minutter

5.  Social inklusion

Social inklusion i undervisningen er når hver enkelt elev har mulighed for at bidrage. Det minder meget om deltagelsesmuligheder, men her ser man mere på hvilke muigheder får den enkelte elev til at kunne bidrage med fx at kommunikere, gør rede for, eller udføre elementer der hører til undervisningen.

4 minutter

6.  Psykisk inklusion

Psykisk inklusion, ligger mere ind på det enkelte barnsopfattelse på om de er inkluderede eller ej, hvilket meget hænger op på de muligheder der er for anderkendelse.

6 minutter

7.  Fysisk inklusion

Vi taler om fysisk inklusion, og hvordan skolens opbygning sørger for at alle børn kan være til stede fysisk. 

5 minutter

8.  Hvad har vi lært

Vi tager en kort opsummering af de pointer der har været gennem kurset. 

6 minutter

9.  FAQ

Vi diskuterer et par oftes stillede spørgsmål i forhold til inklusion i skolen.

7 minutter

Specialpædagogik i skolen

Preben Olund Kirkegaard

Preben Olund Kirkegaard

Docent, ph.d og underviser på Professionshøjskolen UCN

Preben Olund Kirkegaard er lærer, cand. pæd, og Ph.d. endvidere docent ved UCN tilknyttet forskningsprogrammet 'Professionsudvikling og uddannelsesforskning'. Han er ekspert i udvikling af undervisning og hvordan undervisningen planlægges og udføres, så den giver den størst mulig læring for elever og studerende. I sin forskning arbejder han blandt andet med folkeskolens lærerplaner, folkeskolereformen og hvilken rolle æstetik kan spille i børns dannelse og læring. Han indgår desuden i forskningsprojekter om bevægelse i folkeskolen, dialogisk undervisning og udvikling af undervisningsformer.