Mette Nors

Mette Nors er tidligere skoleleder, forhenværende konsulent hos forlaget Dafolo og nu selvstændig pædagogisk konsulent. Mette er forfatter til bogen "Forebyg skolefravær" (2021), og har i en årrække arbejdet med udgangspunktet i skoleudvikling som samskabelse.