Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-09-01

Forebyggelse af skolefravær og skolevægring

Varighed ca. en time

Dette kursus sætter fokus på, hvad den nyeste forskning fortæller os om identificering og forebyggelse af skolefravær og skolevægring, og deltagerne får konkrete bud på strategier til at håndtere den komplekse problemstilling på skole- og kommuneniveau.

Mange kommuner og skoler har ikke en systematisk praksis i forhold til afdækning, identificering og opfølgning på elever med langtidsfravær, som reelt ikke modtager undervisning i lange perioder, og indsatserne over for elever med mere sporadisk, men for højt, fravær, varierer i systematik og intensitet. Der er derfor brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær på både skole- og kommuneniveau.

Læringsmål

  • Få viden om, hvilken systematisk og tværprofessionel indsats der kræves for at reducere skolefravær og skolevægring
  • Få børnene og de unges perspektiv formidlet i oplæggene og dermed høre, hvad der er betydningsfuldt for dem i forbindelse med fravær
  • Få indsigt i at definere opmærksomhedspunkter i egen praksis med henblik på at strukturere indsatsen

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvorfor

Vi præsenterer kurset og dets eksistensberittigelse. 

et minut

2.  Hvad er skolefravær og skolevægring

Ved brug af en model gennemgår vi de forskellige typer af fravær som barnet kan have, for bedre at kunne forstå grunden og løsningen.

11 minutter

3.  Sammensatte grunde til skolefravær og skolevægring

Der er ikke kun ét svar på hvorfor et barn undgår skole - det er ofte en masse sammensatte grunde, hvilket vi vil gennemgå i denne lektion. 

27 minutter

4.  Vigtigheden af systematisk indsats

Vi gennemgår hvordan man kan lave en bedre systematisk indsats som organisation når man vil skabe en forandring i at mindske børns fravær. 

15 minutter

5.  Vigtigheden af samarbejdet med netværket

Vi kommer med nogle gode råd til hvilke steder man kan finde hjælp til sin indsats af at forebygge skolefravær.

5 minutter

6.  Ledelsens rolle

Vi gennemgår hvordan skoleledelsen har en særlig rolle i at være værdiskabende og rammesættende. 

4 minutter

7.  Gode værktøjer

Vi nævner nogle gode skemaer og værktøjer man kan bruge når det er man planlægger og arbejder med forebyggelse af skolefravær.

5 minutter

8.  10 gode anbefalinger

Vi kommer med nogle råd fra forskeren Trud Harvik omkring arbejdet med skolefravær.

2 minutter

9.  Hvad har vi lært

Vi tager en kort opsummering af kurset og dets pointer.

4 minutter

10.  FAQ

Vi gennemgår et par ofte stillede spørgsmål i forbindelse med skolefravær og skolevægring.

4 minutter

Mette Nors

Mette Nors

Pædagogisk konsulent og forfatter

Mette Nors er tidligere skoleleder, forhenværende konsulent hos forlaget Dafolo og nu selvstændig pædagogisk konsulent. Mette er forfatter til bogen "Forebyg skolefravær" (2021), og har i en årrække arbejdet med udgangspunktet i skoleudvikling som samskabelse.