Mads Hermansen

Mads Hermansen har været professor i pædagogisk psykologi med særlig henblik på læring ved CBS i København og ved Nordic School of Public Health i Gøteborg. Derudover har han deltaget i en lang række forskningsprojekter og arbejdsgrupper, været forelæser ved flere internationale universiteter. I 2003 modtog han 2,3 mio. kr. fra Rockwoolfonden til undersøgelse af dansk skolekultur, herunder med fokus på hvilket forhold, der eksisterer mellem fagligt standpunkt og disciplin i folkeskolen.