Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-09-05

Narrativ skoleledelse

Varighed ca. en time

Få indsigt i skoleledelsens udfordringer og praksis set med narrative briller - herunder læringsledelse, ledelse af drift og skoleudvikling, konflikthåndtering og ledelse af teams.

Følg med Mads Hermansen ind i skoleledelsens udfordringer og arbejdspraksis, og få indblik i best practice indenfor  narrativ skoleledelse. Kurset har fokus på konkrete anvisninger indenfor læringsledelse, teamledelse, skoleudvikling, konflikthåndtering og ledelse med coaching og supervision.

Læringsmål

  • Indsigt i narrativ læringsledelse og skoleudvikling, 
  • Indsigt i narrativ konflikthåndtering og personaledelse

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion til kurset

Vi præsenterer underviser og emnet narrativ ledelse - hvad fortællinger kan gøre for praksis og udvikling i skolen.

et minut

2.  Ledelse med coaching og supervision

Vi gennemgår hvad det vil sige at være coach og den rolle en coach har. Derudover kommer vi ind på gode inteview og spørgsmålskategorier man kan bruge som en del af sin coaching praksis.

14 minutter

3.  Læringsledelse af didaktikere og pædagoger

I denne lektion taler vi om hvordan du som leder kan blive en bedre rammesætter til dialog om udfordringer i pædagogiske og didaktiske situationer.

20 minutter

4.  Ledelse af drift og skoleudvikling

Vi fokuserer i denne lektion på udviklingsledelse og mantraet: Rullende skoleudvikling. Rullende skoleudvikling skaber nemlig transparens og mere tryghed. 

11 minutter

5.  Konflikthåndtering og mediering

I denne lektion taler vi om hvordan det at arbejde med konfliktkultur og så at arbejde med en historiefortælling om hvordan skolens kultur er. Selvforståelsen og identitetskabelsen - som kommer gennem de historier man fortæller om, hvad det er man gør, og hvad man gerne vil være kendt for - er det der skaber fortællingen om skolen og fællesskabet. 

12 minutter

6.  Ledelse af ledelsesteam og medarbejder team

I denne sidste lektion ser vi på de udfordringer og overvejelser man bør gøre sig når man giver og har opgaver i en ledelse eller et medarbejder team.

11 minutter

Mads Hermansen

Mads Hermansen

Professor, dr. pæd., forfatter og foredragsholder

Mads Hermansen har været professor i pædagogisk psykologi med særlig henblik på læring ved CBS i København og ved Nordic School of Public Health i Gøteborg. Derudover har han deltaget i en lang række forskningsprojekter og arbejdsgrupper, været forelæser ved flere internationale universiteter. I 2003 modtog han 2,3 mio. kr. fra Rockwoolfonden til undersøgelse af dansk skolekultur, herunder med fokus på hvilket forhold, der eksisterer mellem fagligt standpunkt og disciplin i folkeskolen.