Louise Frederiksen

Louise Frederiksen er uddannet lærer med 20 års erfaring i grundskolen som lærer, vejleder og ressourceperson. Hun har desuden en Pd i didaktik. De seneste år har hun været pædagogisk konsulent og teamleder hos Dafolo pædagogik og læring. Hun har forestået kompetenceudviklingsforløb i kommuner, på skoler og i dagtilbud, der har udvikling og forankring for øje gennem overskrifter som psykologisk tryghed i organisationer, skoleudvikling gennem f.eks. co-teaching samt forløb med fokus på at skabe læringsrum med deltagelsesmuligheder for alle børn.