Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-03-22

Praksisfaglighed i skolen

Varighed ca. en time

Praksisfaglighed er ikke et nyt begreb i skolen, og det har, med folkeskoleudspillet fra oktober 23, fået fornyet opmærksomhed. Men hvad er det egentlig, og hvorfor skal vi beskæftige os med det?

Praksisfaglighed handler om at give eleverne mulighed for at gøre sig erfaringer med at løse konkrete praktiske problemer eller aktiviteter, som er udsprunget eller knyttet op på faglige formål. Når undervisning er praksisfaglig, indeholder den et eller flere af disse elementer:

  • Et aktivt eller kropsligt element
  • Et anvendelses- eller problemorienteret element
  • Et produktorienteret element

På dette kursus om praksisfaglighed i skolen udfolder vi begrebet praksisfaglighed i relation til skolens praksis, og giver bud på, hvordan I kan arbejde med det for at skabe en mere varieret undervisning med mere engagerede og kompetente elever. 

Mål for kurset:

  • At få viden om praksisfaglighed som begreb
  • At skabe en kobling mellem praksisfaglighed og didaktikken i skolen
  • At præsentere nogle af de redskaber, der kan danne afsæt for at arbejde mere praksisfagligt i skolen

Kurset gennemføres med en vekselvirkning mellem små oplæg og små refleksionsøvelser, der kan oversættes direkte til din praksis uafhængigt af din rolle i hverdagen. I kan tage kurset i små bidder og arbejde med øvelserne i jeres team undervejs.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Praksisfaglighed som begreb i skolen i dag

I første lektion skal vi tale om praksisfaglighed som begreb i skolen i dag. Vi kommer blandt andet omkring lovgivningen og intentionerne bag, samt hvad praksisfaglighed egentlig er. Vi ser nærmere på de fire hovedargumenter for, hvorfor praksisfaglighed skal inddrages i undervisningen, og de tre elementer som indgår i praksisfaglig undervisning vil blive præsenteret. 

10 minutter

2.  Hvornår er undervisning praksisfaglig?

I denne lektion taler vi om, hvornår undervisningen er praksisfaglig. Vi skal først tale om praksisfaglighed som et didaktisk begreb i forhold til, hvad det betyder for tilrettelæggelsen af undervisningen. Derefter får du et redskab til, hvordan du tilrettelægger og vurderer, om din undervisning er praksisfaglig. Til sidst præsenteres firefeltsmodellen for praksisfaglig undervisning. 

9 minutter

3.  Praksisfaglig undervisning - det kropslige og aktive element

Denne lektion handler om det kropslige og aktive element i den praksisfaglige undervisning. Vi ser på, hvad det kropslige og aktive element indeholder, hvad det er og hvordan man kan arbejde med det i forhold til elevernes læring. Vi gennemgår desuden, hvordan man kan bruge bevægelse som element i praksisfaglig undervisning. 

12 minutter

4.  Praksisfaglig undervisning - det problem- eller anvendelsesorienterede element

I denne lektion beskæftiger vi os med det problem- eller anvendelsesorienterede element i praksisfaglig undervisning. Vi ser på, hvad det problem- eller anvendelsesorienterede element er, og hvordan man kan arbejde med det i forhold til elevernes læring. Slutteligt vil vi gennemgå projektbaseret læring med LEAPS som eksempel på anvendelses- og problemorienteret undervisning. 

12 minutter

5.  Praksisfaglig undervisning - det produktorienterede element

Denne lektion handler om det produktorienterede element. Vi ser på indholdet i det produktorienterede element, samt hvordan man kan arbejde med det i forhold til elevernes læring. Slutteligt ser vi nærmere på, hvordan det kan indgå som element i praksisfaglig undervisning. 

10 minutter

6.  At lykkes med praksisfaglighed

I sidste lektion får du forslag til, hvordan du kan lykkes med praksisfaglighed. Vi gennemgår fem gode råd fra skoler i Danmark, der er i gang med at gøre undervisningen mere praktisk og varieret. 

10 minutter

Louise Frederiksen

Louise Frederiksen

Teamleder og pædagogisk konsulent hos Dafolo

Louise Frederiksen er uddannet lærer med 20 års erfaring i grundskolen som lærer, vejleder og ressourceperson. Hun har desuden en Pd i didaktik. De seneste år har hun været pædagogisk konsulent og teamleder hos Dafolo pædagogik og læring. Hun har forestået kompetenceudviklingsforløb i kommuner, på skoler og i dagtilbud, der har udvikling og forankring for øje gennem overskrifter som psykologisk tryghed i organisationer, skoleudvikling gennem f.eks. co-teaching samt forløb med fokus på at skabe læringsrum med deltagelsesmuligheder for alle børn.