Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen er uddannet cand.pæd.psyk. og cand.pæd.pæd. Derudover er Frans forfatter til flere artikler, bøger og medieproduktioner om psykologi, pædagogik og didaktik. Han er autoriseret psykolog og skrev sin ph.d.-afhandling om komparativ klasserumsforskning med sammenligning af danske og finske skoleklasser. Frans har opbygget sin erfaring gennem mere end 30 års arbejde som henholdsvis ekstern forsker ved Katafonden, folkeskolelærer, lektor, vejleder, pædagogisk konsulent, skolepsykolog samt gennem hans egen private psykologiske praksis og forskning i uddannelse, positiv psykologi og flow.