Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09

Motiverende undervisning

Varighed ca. en time

Hvordan laver vi motiverende undervisning? Frans Ørsted Nielsen giver her et kvalificeret bud på et af helt centrale udfordringer i skolevæsenet. Med udgangspunkt i relationspædagogik og pædagogisk psykologi giver Frans Ørsted Nielsen både overblik over motivationsfeltet i skoleforskningen og indsigt i værktøjer til at skabe motivation i undervisningen.

Frans Ørsted Andersen er P.hd., Lektor i pædagogisk psykologi ved DPU på Aarhus universitet samt forfatter til bl.a. "Motiverende undervisning", Aarhus Universitetsforlag (2017).

Læringsmål

  • Overblik over motivationsfeltet i skoleforskningen
  • Indsigt i værktøjer til motivation i undervisning

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Intro

2 minutter

2.  Hvad og Hvorfor

I denne lektion vil Frans uddybe to centrale begreber; Mestering og Flow. 

6 minutter

3.  Hvordan?

Forsættelse af det centralte begreb Flow.

7 minutter

4.  Flow - Hvad er det?

I denne lektion vil du blive klogere på, hvordan du kan brug begrebet Flow i en pædagogisk sammenhæng. 

17 minutter

5.  Motiverende, undervisning og gode relationer

I denne lektion vil vi kigge, hvad der foregår mellem mennesker end hvad der sker inden i mennesker. 

 

14 minutter

6.  Diverse

Denne lektion vil give en opsamling på begreber og eksempler, der er blevet nævnt tidligere i kurset. 

10 minutter

7.  Hvad har vi lært?

Opsumering af begreber. 

et minut

8.  FAQ

3 minutter

Motiverende undervisning

Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen

Ph.d. og lektor på DPU, Aarhus universitet

Frans Ørsted Andersen er uddannet cand.pæd.psyk. og cand.pæd.pæd. Derudover er Frans forfatter til flere artikler, bøger og medieproduktioner om psykologi, pædagogik og didaktik. Han er autoriseret psykolog og skrev sin ph.d.-afhandling om komparativ klasserumsforskning med sammenligning af danske og finske skoleklasser. Frans har opbygget sin erfaring gennem mere end 30 års arbejde som henholdsvis ekstern forsker ved Katafonden, folkeskolelærer, lektor, vejleder, pædagogisk konsulent, skolepsykolog samt gennem hans egen private psykologiske praksis og forskning i uddannelse, positiv psykologi og flow.