Anne Søgaard

Anne er uddannet pædagog, ICDP-træner og stifter af bevægelsen fra ensomhed til vensomhed. Hun har desuden mere end 30 års erfaring i skoler og dagtilbud, sfo, klub og som konsulent, med specialpædagogik og familierådgivning, hvor hun arbejder med at styrke børnefællesskaberne og sikre, at de voksne er klædt på til at tage ansvar for, at alle børn er en del af fællesskabet. Hun har igennem mange år selv arbejdet på skoler som pædagog og inklusionsvejleder, og hun er forfatter til bogen “Vensomhed” (2022).