Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-14

Fra ensomhed til vensomhed

Varighed ca. en time

At have venner og være en del af et fællesskab er afgørende for børns trivsel og udvikling, så hvordan skaber du som fagperson trygge, vensomme kulturer for børnene? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus, som relationskonsulent Anne Søgaard står i spidsen for.

Gå fra ensomhed til vensomhed med afsæt i principperne fra International Child Development Program (ICDP)
I et klasselokale møder vi ofte mere end 25 forskellige individer, og alle børnene er venneværdige for fællesskabet, og alle kan bidrage med noget positivt ind i fællesskabet. Derfor har vi som voksne et ansvar for at styrke fællesskabet og sikre, at alle børn i klassen bliver set, hørt og bekræftet i, at de er vigtige for fællesskabet. Hermed forebygger vi ensomhed og skaber vensomhed.  

Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer venskaber. En ven kan være den afgørende faktor for, at man kommer i skole hver dag. Skolevægring, mistrivsel og ensomhed kan forebygges ved at sætte fokus på stærke og trygge fællesskaber.  

Børn kan næsten lære alt, når de føler sig trygge og betydningsfulde, har venner og glæder sig til at komme over i skolen. En tryg kultur kræver små, men betydningsfulde, forandringer, som kan øge trivslen, motivationen og være med til at skabe tryghed hos børn, og det er vi voksne der er de vigtigste rollemodeller.

Du har som fagprofessionel omkring barnet en afgørende rolle i at skabe adgang til venner og vensomme fællesskaber. Det kræver, at du som voksen har et positivt syn på barnet og sætter fokus på dem, som står uden for fællesskabet. Og det kræver, at du som voksen kan belyse, at alle er venneværdige og fremhæve det enkelte barns positive egenskaber, hvilket vil resultere i, at der vil opstå en større samhørighed i fællesskabet.  

Kursets indhold
På kurset ser vi på, hvordan du kommer i gang med at arbejde ud fra vensomhedsmodellen med de 4 f'er: fokus, forskellighed, forventninger og fællesskab. Du bliver præsenteret for, hvordan du igennem din egen relationskompetence kan opnå større forståelse for det enkelte barns ressourcer og skabe trygge kulturer og samhørighed i gruppen. Du bliver desuden præsenteret for, hvordan du bedst hjælper gruppen til at gøre alle venneværdige. Du får også indsigt i, hvordan vi får øje på vores hjælpekilder ved at få øje på de ressourcer, der er omkring os, hinandens potentiale, og hvordan du arbejder med stjernestunder, hvorigennem du styrker fællesskabet, skaber tryghed og samhørighed i gruppen. Vi ser også på, hvordan du skaber en kultur, hvor positive følelser og vores egen relationelle tilgang har en central betydning for børnenes trivsel og tryghed.  

På kurset får du indsigt i: 

 • Tænkningen - fra individ til relation, vensomhed som værktøj  
 • De 8 samspilstemaer (fra ICDP)
 • Mentalisering - at sætte sig i andres sted kræver, at der er nogle, der sætter sig i vores sted 
 • Hvordan det gode forældresamarbejde kan løfte i flok  
 • Hvordan følelser smitter  
 • Hvordan du skaber en kultur, hvor børn tør være modige 

Samt viden om:  

 • Hvorfor det er vigtigt at være relationskompetent 
 • Hvordan du forebygger ensomhed  
 • Den børnevensomme skole, hvordan
 • Hvordan psykologisk tryghed og vensomme kulturer påvirker alles trivsel - dette får du også værktøjer til at arbejde med
 • Hvordan vi gør alle venneværdige og styrker selvværdet  
 • Hvordan du skaber trygge børnefælleskaber og samhørighed 
 • Hvordan stjernestunder har afgørende betydning: Hvordan fejl bliver til ressourcer 

Derudover vil kurset være præget af praktiske øvelser, som klæder dig på til at arbejde med vensomhedsprincipperne, når du står ude i praksis.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvad er vensomhed? Hvorfor vensomhed?

I denne lektion ser vi på, hvad vensomhed er, og hvorfor det hedder vensomhed. 

8 minutter

2.  Venskaber er afgørende

Denne lektion ser nærmere på, hvorfor venskaber er afgørende. 

12 minutter

3.  Vensomhedsmodellen med de 4 F'er

Denne lektion gennemgår Vensomhedsmodellen med de 4 F'er: fokus, forskellighed, forventninger og fællesskab. 

25 minutter

4.  Fokus på fællesskabet - vi er de vigtigste rollemodeller

I denne lektion har vi fokus på fællesskabet - og at vi er de vigtigste afgørende rollemodeller for at skabe den vensomme kultur. 

12 minutter

5.  Vores hjælpekilder: ressourcer, relation og reflektion

Denne lektion handler om vores hjælpelkilder: ressourcer, relation og reflektion. 

12 minutter

6.  Den børnevensomme skole - hvordan?

I denne lektion ser vi på, hvordan vi skaber den børnevensomme skole. 

10 minutter

7.  Vensomhedsambassadører - hvad gør vi i morgen?

I den sidste lektion ser vi nærmere på det at være ambassadør for vensomhed - og hvad vi gør for at efterleve det allerede i morgen. 

11 minutter

Anne Søgaard

Anne Søgaard

Foredragsholder, forfatter og inklusionsvejleder

Anne er uddannet pædagog, ICDP-træner og stifter af bevægelsen fra ensomhed til vensomhed. Hun har desuden mere end 30 års erfaring i skoler og dagtilbud, sfo, klub og som konsulent, med specialpædagogik og familierådgivning, hvor hun arbejder med at styrke børnefællesskaberne og sikre, at de voksne er klædt på til at tage ansvar for, at alle børn er en del af fællesskabet. Hun har igennem mange år selv arbejdet på skoler som pædagog og inklusionsvejleder, og hun er forfatter til bogen “Vensomhed” (2022).