Anne-Mette Sørensen

Anne-Mette Sørensen er pædagog, underviser og projektmager som til daglig driver virksomheden "Kulturkadencen". Heri arbejder hun med at udvikle dagtilbud og andre org. der arbejder med børn. Hun tilbyder undervisning og projekter, der igangsætter og italesætter nye metoder indenfor nærvær og nærværsrum, børn som medskabere, det visuelle, kunstneriske og kreative, som kan styrke leg og læring.