Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09

Skab nærvær i en travl hverdag

Varighed ca. en time

Hvordan kan vi skabe et mere nærværende læringsrum? 

Anne-Mette Sørensen giver vejledning i hvordan læringsrum kan etableres gennem aktiviteter og fysiske tiltag. Procesledelse kan være et af redskaber til at opnå læringsrummet gennem de forskellige aktiviteter - og dermed nærværet og læringen!

Anne-Mette Sørensen er socialrådgiver, pædagog, underviser og projektmager som til daglig driver virksomheden "Kulturkadencen".

Læringsmål

  • Indsigt i strategier for at skabe læringsrum
  • Forståelse for procesledelse som redskab til at lave aktiviteter

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvorfor nærvær

Vi forklarer vigtigheden for nærvær og det at give pauser til nærvær, hvilket blandt andet mindsker uroen hos børnene. 

3 minutter

2.  Begrebsafklaring og hvad giver mening for børnene

Vi forklarer, hvad nærvær betyder, ved først at dele ordet op og se på dets enkelte komponenter og taler om hvordan nærvær og travlhed nogle steder kan være modsatte. 

4 minutter

3.  Hvordan kan jeg skabe de gode øjeblikke

Der er meget lidt forskning på hvordan man i praksis kan skabe nærvær i en travl hverdag, men vi kommer ind på hvordan at det, at arbejde med sig selv på det personlige plan, kan hjælpe med at gøre sig mere nærværende. 

4 minutter

4.  Hvordan bruger jeg kroppen og det mentale til at skabe nærværsrum

Vi forklarer om det første punkt - hvordan du psykisk, mentalt og kropsligt kan skabe mere nærvær.

20 minutter

5.  Hvordan skaber jeg levende og nærværende aktiviteter

Vi kommer med eksempler på hvordan vi kan forlænge aktiviteter der geving mening for børnene og derved øge nærværet. 

14 minutter

6.  Små forandringer i fysiske rum

Vi taler om det at have struktur for børnene, og hvordan man alligevel kan give dem overraskelser gennem små forandringer i det fysiske rum for at skubbe til deres nysgerrighed.

15 minutter

7.  Gode råd til organisering

Vi fortæller om hvordan kan du og jeres institution arbejde med og organisere dette fokus på nævær.

6 minutter

8.  Evaluering

Vi gennemgår med en model, hvordan du kan evaluere din praksis i forhold til at implementere nærvær.

4 minutter

9.  Hvad har vi lært

Vi tager en kort opsummering af de pointer som har været i kurset. 

3 minutter

Anne-Mette Sørensen

Anne-Mette Sørensen

Underviser, konsulent og forfatter

Anne-Mette Sørensen er pædagog, underviser og projektmager som til daglig driver virksomheden "Kulturkadencen". Heri arbejder hun med at udvikle dagtilbud og andre org. der arbejder med børn. Hun tilbyder undervisning og projekter, der igangsætter og italesætter nye metoder indenfor nærvær og nærværsrum, børn som medskabere, det visuelle, kunstneriske og kreative, som kan styrke leg og læring.