Anette Bøjgaard Schleicher

Anette er uddannet Master i socialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet og har i dette arbejde primært beskæftiget sig med fysisk og psykisk udviklingshæmmede unge og voksne samt med unge og voksne indenfor psykiatri- og misbrugsområdet. Hun er lektor på pædagoguddannelsen i UCL. Anette Schleicher har undervist på bl.a. daghøjskoler, Pædagogisk Assistent-uddannelsen samt på en lang række ungeprojekter på jobcenter. Hertil har hun arbejdet som ungdoms- og uddannelsesvejleder, været projektleder af EU projekter, undervist kommunale plejefamilier og anbringelseskonsulenter i faglige problemstillinger og disses håndtering, samt videreuddannet sig til MA i socialpædagogik.