Fra trivsel til dannelse
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-23

Fra trivsel til dannelse

Varighed ca. en time

Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse – fra trivsel til dannelse er et kursus der handler om overgangen fra elev til studerende, altså unges bevægelse fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Her vil kurset helt konkret komme ind på, hvad undervisere på ungdomsuddannelser kan være opmærksomme på, i interaktionen med eleverne og ift. sig selv som både fagpersoner og som meddannere af unge.

Læringsmål

  • Relation til elever 
  • Relation til klassen

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

Første lektion er en introduktion af kurset, samt en introduktion af underviserne.

7 minutter

2.  Fra elev til studerende - øjentjener eller aktiv deltager

Der fortsættes med overgangen fra elev til studerende - samt hvordan man kan gøre dette, på trods af forskellige undervisere m.m.

7 minutter

3.  Pædagogikken i centrum

Der fortsættes fra emnet øjentjener til emnet at være en faktisk underviser. Her skal en kompleks verden gøres mindre kompleks, og se på de mennesker der kommer ind på en uddannelse. 

5 minutter

4.  Relation, relation, relation

Der fortsættes til hvordan man danner og skaber relationer, samt hvilke relationsmodeller der findes. Relationen skaber nærvær samt et fællesskab, som er det grundlæggende for at kunne undervise.

8 minutter

5.  Bekæmp ligegyldighed – Fokuser på dannelse

Der bliver på lektionen diskuteret hvilke personlige kompetencer man skal have, for at kunne varetage unge mennekser på en uddannelse.

8 minutter

6.  Tal til Kongen...

Der snakkes på lektionen om hvilke mennesker der skal ud på den anden side, samt hvilke rollemodeller der skal være.

10 minutter

7.  Valg af lokalitet – undervisningens ramme og mobilitet. Afsluttende opsummering

Sidste lektion omhandler hvad der skal til for at have et godt læringsmiljø. Undervisning er noget man har haft i mange år, og dette hjælper de unge mennesker med at afkode det læringsmiljø man befinder sig i.

9 minutter

Anette Bøjgaard Schleicher

Anette Bøjgaard Schleicher

Lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Anette er uddannet Master i socialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet og har i dette arbejde primært beskæftiget sig med fysisk og psykisk udviklingshæmmede unge og voksne samt med unge og voksne indenfor psykiatri- og misbrugsområdet. Hun er lektor på pædagoguddannelsen i UCL. Anette Schleicher har undervist på bl.a. daghøjskoler, Pædagogisk Assistent-uddannelsen samt på en lang række ungeprojekter på jobcenter. Hertil har hun arbejdet som ungdoms- og uddannelsesvejleder, været projektleder af EU projekter, undervist kommunale plejefamilier og anbringelseskonsulenter i faglige problemstillinger og disses håndtering, samt videreuddannet sig til MA i socialpædagogik.

Søren Bøjgaard Schleicher

Søren Bøjgaard Schleicher

Lektor ved UC SYD

Søren Bøjgård er uddannet folkeskolelærer og har bl.a. erfaring fra udskoling, suppleret af støttearbejde med børn og unge i udsatte positioner. Søren har en MA i specialpædagogik, er ansat som Lektor på UC Syddanmark og underviser primært i specialpædagogik på læreruddannelsen. Derudover er Søren Bøjgård konsulent ved NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) og har stået bag forskningsprojektet "Drengeliv i et inkluderende perspektiv".